Femklövern i Skåne

Mer förebyggande och specialiserad vård vid de skånska vårdcentralerna

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2012 09:00 CET

Förebyggande och nära vård har stor betydelse för skåningarnas hälsa och välbefinnande. Femklövern fortsätter därför prioritera första linjens sjukvård och ser nu till att genomföra ett antal förbättringar som stärker vårdcentralernas möjligheter kring hälsofrämjande åtgärder, äldres hälsa och specialiserad vård.

– Med dessa åtgärder vill vi aktivt bidra till att de skånska vårdcentralerna ännu bättre ska kunna ta hand om sina patienter. Det kan vara genom ett ökat fokus på levnadsvanor, där de 5,5 miljoner kronor vi satsar på fysisk aktivitet på recept får stor betydelse, och genom de många stimulansåtgärder kring äldres hälsa vi nu inför och förstärker, säger Gilbert Tribo (FP), ordförande i närsjukvårdsberedningen.

Satsningarna på äldres hälsa innebär bland annat att styckeersättningen till vårdcentralerna höjs rejält; för utförda demensutredningar från 3500 kronor till 5000 kronor, för läkemedelsgenomgångar från 400 kronor till 1000 kronor och för genomförda vård- och omsorgsplaner i samverkan med kommunen (VOPS) från 800 kronor till 2000 kronor. Utöver detta genomförs nya satsningar kring dels olämpliga läkemedel för äldre och dels kring samverkan med kommuner kring de mest sjuka äldre.

Femklövern vill också se till att mer specialistvård utförs på vårdcentralerna och inför därför en ny modell för ersättning av medicinsk service, som bedöms tillhöra specialiserad vård.

– Syftet är underlätta det samordnade ansvaret för vårdcentralernas patienter, att korta ledtiderna inför besök hos organspecialister men ska också möjliggöra för de skånska vårdcentralerna att anställa egna specialister. Nu kommer de att få betalt för exempelvis dyra undersökningar och prover, något som inte var möjligt tidigare, avslutar Karin Axelsson (M), vice ordförande i Närsjukvårdsberedningen.

Satsningar vårdcentralerna – sammanfattning

  • 7 miljoner – ersättning vid samverkan med kommuner kring mest sjuka äldre (ny)
  • 4 miljoner – olämpliga läkemedel för äldre (ny)
  • 5,5 miljoner – arbete med levnadsvanor, bland annat Fyss/FaR
  • 1 miljon – registrering i Svedem (Svenska Demensregistret)
  • 1,5 miljoner – uppföljning kontinuitet läkarkontakt
  • 3,5 miljoner – läkemedelsgenomgångar
  • 1,5 miljoner – besök akutmottagning, ej inläggning
  • 1,5 miljoner – direktinläggningar 75 år och äldre
  • 9 miljoner – täckningsgraden höjs för hembesök (från 3 ggr ett vanligt mottagningsbesök till 5 ggr ett mottagningsbesök)
  • Ny modell för ersättning av medicinsk service, som bedöms tillhöra specialiserad vård.

Hela ärendet (ärende 17) går att läsa i närsjukvårdsberedningens dagordning: www.skane.se/NSB121130

Frågor och kommentarer:
Gilbert Tribo (FP)
Regionråd och ordförande i närsjukvårdsberedningen
Tel: 0768-87 03 07

Karin Axelsson (M)
1:e vice ordförande i närsjukvårdsberedningen
Tel: 0733-99 80 54


Region Skåne styrs sedan valet 2006 av en fempartimajoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Tillsammans utgör vi Femklövern i Skåne.

Hemsida för Femklövern i Skåne