Jernhusen AB

Mer gods på järnvägen när konkurrensen ökar

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 08:15 CET

Den 1 februari öppnar Jernhusen upp tre av sina kombiterminaler för fri konkurrens. Det är kombiterminalerna i Jönköping, Göteborg och Stockholm Årsta som nu öppnar med nya terminaloperatörer.

Som ägare av 13 gods- och kombiterminaler i Sverige har Jernhusen en nyckelroll i kombitrafikens utveckling. Det statliga fastighetsbolaget Jernhusen öppnar nu tre av sina kombiterminaler för konkurrens. Nu kan fler tågoperatörer, åkerier och speditörer välja miljösmarta transporter. Mer gods på järnväg bidrar till en bättre miljö.

Jernhusen har utvecklat nya affärsupplägg där alla aktörer har incitament att öka godsvolymerna på järnväg. Kostnaderna för driften kan pressas då fler aktörer nyttjar terminalerna. Volymökningen beräknas bli 15 procent per år. Målet är att nå en fördubbling av kombitrafiken i Sverige 2020.

– Jernhusen bidrar till att kombitrafiken blir mer konkurrenskraftig genom att skapa incitament för alla parter, ställa krav på konkurrensneutralitet och agera som fastighetsutvecklare av befintliga och nya terminaler. Det vi gör skapar förutsättningar för volymtillväxt och effektivare nyttjande av tillgänglig infrastruktur, säger Per Berggren, vd för Jernhusen

Upphandlingar av terminaloperatörer till terminalerna i Göteborg, Jönköping och Stockholm Årsta slutfördes i höstas. Kontrakt skrevs då med Baneservice för Göteborg och ISS TraffiCare för Jönköping och Stockholm. Under 2010 kommer också godsterminalerna i Gävle och Sundsvall att öppnas upp för konkurrens.

– Terminalerna utvecklas för att möta transportbranschens behov av optimala logistiklösningar. Och för att öka godstransporter på järnväg. Jernhusen har ett ansvar att se till att framtidens lösningar blir effektiva och långsiktigt hållbara och vill därför att utvecklingen sker i nära samarbete med marknaden, säger Olle Huusko, affärsområdeschef för Jernhusen.

För mer information:
Per Berggren, vd Jernhusen, tel: 08-410 626 01
Olle Huusko, bitr. affärsområdeschef Jernhusen, tel: 08-410 032 38