SveaReal AB

Mer grönt i Östra Hamnen i Malmö!

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2013 15:04 CEST

SveaReals miljöarbete fortsätter i oförminskad takt och i sommar blev ännu en fastighet GreenBuilding-certifierad.

Fastigheten ligger på Hemsögatan i Östra Hamnen. SveaReal har nu GreenBuildingcertifierat nästan 10 % av sitt fastighetsbestånd.

SveaReal har i fastigheten genomfört flera energibesparande åtgärder i syfte att sänka energiförbrukningen.

- Vi har ersatt 50 fönster med nya energifönster, satt in två nya ventilationsaggregat, en ny värmecentral och därefter injusterat hela fastighetens värmesystem. Att sänka energiförbrukningen och bli GreenBuilding-certifierad, gynnar inte bara miljön utan vi ser stora besparingar även för både oss och våra hyresgäster, säger SveaReals miljöansvarige Henrik Rönndahl.

SveaReals miljöarbete har tagit ordentlig fart sedan 2011. Förutom att nästan 10 % av fastighetsbeståndet hittills GreenBuilding-certifierats, handlas det sedan januari uteslutande miljövänlig vindel till samtliga SveaReals fastigheter.

- Under hösten kommer vi utöver ytterligare certifieringar, även att satsa på våra medarbetares miljöengagemang, avslutar Henrik Rönndahl.

För vidare frågor kontakta SveaReals miljöansvarige Henrik Rönndahl, 040-10 77 57 eller VD Claes Malmkvist, 031-63 65 90.

SveaReal AB äger och utvecklar fastigheter för kontor, lager och logistik på tillväxtorter i mellersta och södra Sverige. Fastighetsbeståndet omfattar 80 fastigheter med en lokalyta på 840 000 kvm. Bolaget omsätter ca 700 MSEK och har 24 medarbetare med kontor i Göteborg, Malmö och Stockholm. SveaReals aktieägare består i första hand av norska institutionella kapitalplacerare, privata bolag och privatpersoner.

Besök vår hemsida för mer information www.sveareal.com.