Lunds Energi AB

Mer halm i Lunds fjärrvärme

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2011 09:00 CEST

Under augusti och september, i anslutning till skörden, ska pannan klara torkningen av spannmål. Efter den perioden finns en överkapacitet som gör att man med den nya pannan kan öka sina leveranser till Lunds Energi.

– Vi kan erbjuda lokalt producerad förnybar energi med minimala transporter. Askan återförs till jordarna och det vi tar till vara är en restprodukt som inte inskränker på produktionen av mat. För oss är det dessutom viktigt att vår satsning tillsammans med Lunds Energi ger arbetstillfällen på landsbygden, säger Nils Gyllenkrok på Björnstorp-Svenstorps Gods.

Förutom spannmålstorken värmer godset även en del byggnader. När värmebehovet för Svenstorps del är litet, under till exempel sommartid, finns nu möjligheten att stoppa driften i den egna pannan och istället ta emot värme från Lunds Energi. På så sätt kan godset omfördela sin värmeproduktion till tider på året när halmvärmen har ett större värde.

Lunds Energi har kapacitet att leverera värme sommartid. Under andra delar av året innebär de ökade leveranserna från Svenstorps Gods att andra bränslen kommer att kunna minskas, bland annat en betydande reduktion av importerat bränsle.

– Det är vår satsning på en fjärrvärmeledning mellan våra tre fjärrvärmenät i Lund, Eslöv och Lomma, som möjliggör intressanta samarbeten med lantbruksföretag och andra, med restresurser som kan bli energi. Vi har flera bra exempel på samverkan med lantbruksnäringen och ser ytterligare möjligheter framöver. En naturlig och riktig strategi för ett regionalt energiföretag med målsättningen att bli ett klimatneutralt företag. Förnybar energi från den egna regionen!, säger Johan Holmstedt affärsområdeschef för produktion.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Holmstedt, Lunds Energi, telefon 046-35 61 89, mobil 070-349 66 99,
e-post johan.holmstedt@lundsenergikoncernen.se

Nils Gyllenkrok, Björnstorp-Svenstorps Gods, mobil 070-660 50 51,
e-post nils@gyllenkrok.nu

LUNDS ENERGI ägs av Lunds Energikoncernen AB (publ) som i sin tur ägs, via holdingbolaget Kraftringen AB, av fyra skånska kommuner och då till 82,4 % av Lunds  kommun, 12,0 % av Eslövs kommun, 3,5 % av Hörby kommun samt 2,1 % av Lomma kommun. Antalet energikunder uppgår till 293 000 och 400 personer är anställda i koncernen. Verksamheten omfattar elnät, elförsäljning, elproduktion, fjärrvärme, fjärrkyla, naturgas, kommunikationsnät, belysning samt entreprenad- och servicetjänster. Läs mer på www.lundsenergikoncernen.se.