KPA Pension

Mer i pension till sjuksköterskor och lärare när KPA Pension sänker avgifterna - igen

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 14:06 CET

Redan 2009 halverade KPA Pension sina avgifter. Nu sänks avgifterna än en gång. Och en sjuksköterska eller en grundskollärare får ytterligare cirka 11 600 kronor mer i pension. Deras pension beräknas bli totalt cirka 39 000 kronor högre i jämförelse med prognosen 2008.

 Från den 1 januari 2012 får KPA Pensions kunder som är anställda inom kommuner och landsting mer i pension. KPA Pension sänker avgifterna på både gammalt och nytt pensionskapital inom traditionell pensionsförsäkring med ytterligare 35 procent. Det innebär att avgifterna har sänkts cirka 70 procent på fyra år för KAP-KL-avtalet. Och att KPA Pension tar ut drygt 25 procent lägre avgift än konkurrenterna – jämför avgifterna på http://194.71.244.107/pensionsavtal/kap_kl/        

 Så blir pensionskapitalet vid 65 år efter 30 års sparande (35 år gammal 2012)

Några exempel – se även http://www.kpa.se/mallar/Sida____1852.aspx 

  • En undersköterska får ytterligare cirka 9 500 kronor mer i total pension 2012, om sänkningen 2009 räknas in ökar pensionskapitalet med 33 000 kronor.

      Hela kapitalet för tjänstepension beräknas bli 605 600 kronor

  • En sjuksköterska får ytterligare 11 600 kronor mer i total pension 2012, vilket beräknas bli 39 000 kronor mer i pensionskapital, inklusive sänkningen 2009.

Hela kapitalet för tjänstepension blir cirka 714 700 kronor

  • En läkare får ytterligare 24 900 kronor mer i pensionskapital 2012 och skillnaden från 2008, inför den förra sänkningen, beräknas bli 76 000 kronor.

Hela kapitalet för tjänstepension, cirka 1,4 miljoner kronor

  • En grundskollärare får ytterligare 10 800 kronor mer i total pension 2012, vilket beräknas bli närmare 37 000 kronor mer i pensionskapital om den tidigare avgiftssänkningen tas med.

Hela kapitalet för tjänstepension beräknas bli drygt 673 000 kronor

  • En skolledare får ytterligare 16 200 kronor mer i total pension 2012, nära 52000 kronor mer i pensionskapital om den tidigare sänkningen räknas in.

Hela kapitalet för tjänstepension beräknas bli nära 954 000 kronor

 

- Höga avgifter äter snabbt upp en stor del av pensionen. Därför har vi fortsatt att effektivisera vår verksamhet för att än en gång kunna sänka pensionsavgifterna och ge våra sparare mer i pension. Trots de oroliga tiderna är vår ekonomi stark och våra kunder kan känna sig långsiktigt trygga, säger Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension.

 För ytterligare information

Lars-Åke Vikberg, vd KPA Pension, tel 08-665 06 45

Birgitta Hammarström, presschef KPA Pension, tel 08-665 06 34, 0734-39 33 37

 KPA Pension är det ledande pensionsbolaget inom kommunsektorn med över en miljon enskilda kunder och 1 000 arbetsgivarkunder. KPA Pension förvaltar i dag 85 miljarder kronor och erbjuder pensionslösningar sedan 1922. Ägare är Folksam och Sveriges Kommuner och Landsting. KPA Pension har enbart etiska placeringar. Läs mer på www.kpa.se