Stockholms stad

Mer jämställdhet i Stockholm med 3R-metoden (kd)

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2003 13:08 CET

- Öka jämställdheten i Stockholm. Det kräver Désirée Pethrus Engström (kd), fullmäktigeledamot och ordförande för kristdemokraternas kvinnoförbund, i en motion till kommunfullmäktige. Hon vill att Stockholm följer Göteborgs exempel och inför den så kallade 3R-metoden för ökad jämställdhet.

3R-metoden innebär att man genom att jobba med frågor kring Representation (vem beslutar/verkställer), Resurser (hur fördelas resurserna) och Realia (vilka villkor/normer styr de förstnämnda kriterierna) kan analysera verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv.

- Jag vill se en utredning som får i uppgift att redovisa hur stadens resurser, som de fördelas i kommunfullmäktiges budget, påverkar kvinnor och män ur ett jämställdhetsperspektiv.

- Dessutom bör representationen mellan kvinnor och män i stadens nämnder, styrelser och bolag redovisas samt vilka villkor som ställs för att få tilldelade resurser.

För mer information:

Désirée Pethrus Engström
fullmäktigeledamot (kd)
mobil. 070-3941533

Patric Rylander
pressansvarig (kd)
telefon. 08-508 299 12
mobil. 070-472 99 12