Region.Västerbotten

Mer jämställt med medveten projektfinansiering

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2014 12:46 CEST

Med jämställdhetsintegrering kan projektmedel bli till nytta för både män och kvinnor.

– Medvetenhet och strategi för jämställdhet i projektets alla delar gör utfallet av att projektfinansiering blir mer jämställt, det visar våra studier, säger Sara Pejok, Region Västerbotten.

Sara Pejok som föreläser vid Nordiskt forum i Malmö den 13 juni och är projektledare för projektet Jämställdhetsintegrerad projektfinansiering i Västerbotten inom programmet Främja Kvinnors Företagande vid Region Västerbotten. 

Nordiskt Forum samlar 15 000 personer 12–15 juni för att diskutera framtidens jämställdhetspolitik.
Projektet Jämställdhetsintegrerad projektfinansiering har analyserat projekt som 2009 beviljades medel från Region Västerbotten.

Mest till Västerbottens män
Analysen visar att mest pengar har gått till projekt inom manligt dominerade branscher.
– Det återspeglar prioriteringar för länets utveckling och egentligen har det inte skett någon stor förändring sedan 2009. Men vi tror att man kan göra skillnad genom att ställa krav på strategier för att nå kvinnor trots att branschen är traditionellt manlig, berättar Sara Pejok.

Strategi saknades
Inget av projekten från 2009 hade någon strategi för att nå kvinnor respektive män. Samtidigt är det vanligt att projekt anger att de ska nå lika många kvinnor som män med sina insatser. 
– Vi tror att det är svårt att nå lika många kvinnor som män inom manliga branscher om man inte har en uttalad strategi, säger Sara Pejok.

Tekniska konsulter också män
När projekt anlitar konsulter är de flesta tekniska konsulter och då ytterligare en roll i projektkedjan som riktas mot en mansdominerad bransch.
– Med projektet vill vi skapa en medvetenhet om hur pengar traditionellt har fördelats och utifrån kunskap ställa krav som gör projekt och utfallet av projektmedlen mer jämställt. Det kan på sikt kan bidra till en jämställd regional utveckling och ett jämställt företagande, säger Sara Pejok.

Fakta Jämställdhetsintegrerad projektfinansiering i Västerbotten
Under 2013 och 2014 har Region Västerbotten beviljats medel från Tillväxtverkets satsning på pilotlän för jämställdhetsintegrering inom det företagsfrämjande systemet. Arbetet sker i samverkan med Länsstyrelsen Västerbotten som fokuserar på jämställdhetsintegrering av företagsstöd.
Inom projektet kommer utbildningar och informationsinsatser att genomföras. Projektet kommer även utveckla metoder för jämställdhetsintegrering av projektprocessen.

Läs mer: http://regionvasterbotten.se/finansiering/finansiering-och-projektstod/framja-kvinnors-foretagande/jamstalldhetsintegrerad-projektfinansiering-i-vasterbotten-2013-2014/

Fakta Nordiskt Forum
Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights arrangeras av organisationer ur den nordiska kvinnorörelsen i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Den 12-15 juni 2014 kommer tusentals personer att samlas i Malmö för att sätta agendan för framtidens jämställdhetspolitik. Konferensens program och diskussioner grundar sig i FN:s Kvinnokonvention, Pekingdeklarationen och Handlingsplanen från Peking.
Läs mer om Nordiskt Forum: http://nf2014.org

För mer information

Sara Pejok, Region Västerbotten som är projekledare för Jämställdhetsintegrerad projektfinansiering inom programmet Främja Kvinnors Företagande 070 597 37 11, sara.pejok@regionvasterbotten.se

Nils Sandberg, Region Västerbotten, 0730-454 247, nils.sandberg@regionvasterbotten.se

Katrina Molin, chef för finansiering och projektstöd, Region Västerbotten, 070-342 72 34
katarina.molin@regionvasterbotten.se

Presskontakt:

Mariann Holmberg, kommunikatör, Region Västerbotten, 072 222 73 43, mariann.holmberg@regionvasterbotten.se


Region Västerbotten har det regionala utvecklingsansvaret i Västerbottens län. Med landstinget och länets alla 15 kommuner och i nära samarbete med andra parter inom och utanför regionen skapas utvecklingskraft för att göra regionen till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.

Pressbilder på regionstyrelsens ordförande, vice ordförande samt regiondirektör hittar du här: http://regionvasterbotten.se/toppmeny/pressrum/pressbilder/