Ungdomsstyrelsen

Mer kunskap behövs för att öka den sociala sammanhållningen

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2010 14:10 CET

Dialog är den mest framgångsrika metoden för att öka den sociala sammanhållningen i samhället enligt de 300 projekt som Ungdomsstyrelsen har kartlagt. Arbetet bör bygga på kunskap och det behövs mer forskning om vad som ökar eller hotar den sociala sammanhållningen. Det visar regeringsrapporten Värdefulla möten som Ungdomsstyrelsen lämnar till regeringen idag.

Kartläggningen av de cirka 300 lokala projekten visar att de är positiva till sin egen insats och ser sitt arbete med social sammanhållning som mycket lyckat.

Dialog, information och mötes- och kunskapsorienterade metoder är mest effektiva enligt projekten själva. Det är också viktigt att målgruppen involveras och känner sig delaktig i projektet. En annan framgångsfaktor är samverkan mellan privata, offentliga och ideella aktörer.

– Om projekten är så framgångsrika i sitt arbete som de själva uppger bör betydligt fler projekt uppmuntras att arbeta med social sammanhållning och insatserna bör ha en mer långsiktig finansiering, säger Per Nilsson, Ungdomsstyrelsens generaldirektör.

Ungdomsstyrelsen menar att kunskapen om vad som bidrar till eller minskar social sammanhållning behöver stärkas ytterligare. Arbetet med att öka den sociala sammanhållningen bör tydligare ingå i demokratipolitiken, integrationspolitiken och politiken för det civila samhället eftersom social sammanhållning uppstår som en effekt av insatser inom dessa politikområden.

För mer information kontakta vik pressekreterare Anette Persson, telefon 070-663 39 18 eller via anette.persson@ungdomsstyrelsen.se

Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.