Stockholms Läns Landsting

Mer kunskap behövs i vården av amalgamsjuka (mp)

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 11:34 CEST

Hur kan landstinget förbättra bemötandet och vården av människor som lider av besvär av olika dentala material? Det diskuteras idag i ett seminarium arrangerat av Stockholms läns landsting.

- Frågan om dentala material är komplex och lika mycket en medicinsk fråga som en tandvårdsfråga. Därför krävs det ett samarbete mellan olika delar av vården för att ge dem som lider av ohälsa av dentala material bra vård och behandling, säger Lena-Maj Anding (mp), ansvarig för tandvårdsfrågor inom landstinget.
Regeringens dentalmaterialutredning har visat att behovet är stort hos de patienter som är sjuka eller har besvär av biverkningar av dentala material. Uppskattningar visar att det handlar om mellan 30 000 och 50 000 personer i vårt län. I många fall vandrar dessa patienter runt i sjukvårdsapparaten utan att få någon diagnos.

- Idag finns inte tillräcklig kunskap och erfarenhet inom landstinget för att behandla och bemöta människor som lider av biverkningar av de metaller som de har i sina tänder. Det seminarium som vi idag arrangerar är ett steg för att förbättra situationen, säger Lena-Maj Anding (mp).

Stockholms läns landsting planerar att under nästa år att starta ett projekt för patienter som lider av biverkningar av dentala material, där ett multiprofessionellt team ska arbeta med både omhändertagande och kunskapsutveckling.

För mer information ring Lena-Maj Anding (mp), 070-737 44 27, eller pressekreterare Charlotte Pruth (mp), 070-737 44 26.