Sveriges Kommuner och Landsting

Mer kunskap om äldreomsorgens kvalitet behövs

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 10:50 CET

– Det behövs mer kunskap om äldreomsorgens kvalitet och resultat, säger Peter Persson, ordförande i Svenska Kommunförbundets socialberedning. Vad får vi för pengarna, får de äldre rätt sorts insats och vad tycker brukarna om insatserna? Ny individbaserad kunskap ska bidra till den säkra kunskap vi saknar i dag.

Sveriges Kommuner och Landsting presenterar för sjätte året Aktuellt om äldreomsorgen. Rapporten innehåller statistik från SCB, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting fram till 2005.

Rapporten visar bland annat att andelen äldre ökar både i Sverige och EU. Framförallt är det gruppen 65-79 år som ökar de kommande 15 åren. Därefter ökar gruppen 80 år och äldre. De totala kostnaderna för äldreomsorg uppgick till drygt 80 miljarder kronor 2005 och 21 procent av kommunernas kostnader går till äldreomsorg. Mellan 1980-2005 har kostnaderna ökat med 60 procent och samtidigt har antalet vårdtagare minskat med 40 procent.

– Detta understryker att kommunerna måste använda mer resurser för de svårast sjuka äldre, säger Peter Persson.

59 procent av alla i åldern 65-74 år och 37 procent av alla över 75 år bor i småhus. Många vill sannolikt flytta när de inte orkar med gräsklippning, snöskottning eller att gå i trappor. Efterfrågan på mer tillgängliga bostäder kommer därför att öka. Antalet seniorbostäder har ökat med 62 procent i jämförelse med 2000. År 2000 var de flesta seniorbostäderna bostadsrätter, nu står de kommunala bostadsbolagen för 60 procent av beståndet.

Anhörigstödet har ökat, samtliga kommuner erbjuder korttidsvård som avlösningsplats och mer än 90 procent erbjuder också avlösning i hemmet eller dagvård/dagverksamhet.

Antalet månadsavlönade anställda, uppgick till nästan 255 000 inom vård och omsorg i kommunerna. Personalomsättningen minskar, sjukfrånvaron, både bland deltids- och helt sjukskrivna har också minskat.

– Det har aldrig satsats så mycket på den offentligt finansierade äldreomsorgen som nu och samtidigt upplever många att resurserna är otillräckliga, säger Peter Persson. Vi har därför påbörjat ett långsiktigt arbete med att ta fram nationella kvalitetsmått som ska göra det möjligt att erbjuda öppna jämförelser mellan kommunernas äldreomsorg.

Läs mer i rapporten.

Läs mer om bilden av äldreomsorgen.

För mer information: Avd. för vård och omsorg, direktör Ellen Hyttsten, tfn 08-452 76 99, mobil 070-319 76 99, ellen.hyttsten@skl.se
Utredare Irene Lindström, tfn 08-452 77 91, mobil 070-601 54 00, irene.lindstrom@skl.se