Vänsterpartiet

Mer lärande, mindre mätande

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2011 16:03 CET

I Ekots lördagsintervju föreslår Jan Björklund ännu fler nationella prov. Det innebär att elever som går i år sex på våren kommer att få göra sju nationella prov och de som går i år nio, hela tio nationella prov.

- Nationella prov är omfattande och tar tid att utföra, men också att förbereda inför, detta är tid som kommer att tas ifrån lärandet. Vi har kunnat se att svenska elever tappar i förmåga att analysera och följa fördjupande resonemang, det behövs därför mer fokus på lärandet, inte på mätandet, säger Rossana Dinamarca utbildningspolitisk talesperson.

Skolverket och senast PISA visar på att svensk skola tappar i likvärdighet, detta beroende på den segregation som förstärkts av fria skolvalet. Dessutom försvinner enorma summor av elevernas pengar i vinstutdelningar istället för att användas till fler lärare och mindre klasser, något som är avgörande för att de elever med sämst förutsättningar ska kunna uppnå kunskapsmålen.

- Detta rycker Björklund och den borgerliga regeringen bara på axlarna åt. Det finns inget som visar på att nationella prov kommer att öka kunskaperna. Svensk skola befinner sig i en allvarlig situation där vi ser de ökade klyftorna och segregation som är direkt kunskapshämmnade, säger Rossana Dinamarca.

Kontakt: Rossana Dinamarca 070-254 24 15

Vänsterpartiets presstjänst 070-620 00 64