FAO

Mer lättsmält livsmedelsmärkning

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2010 16:21 CET

Människor vill ha mer information om vad de äter

Ett ökande utbud av märkningssystem för livsmedel kan vara förvirrande för dagens konsumenter. Därför publicerar FAO en bok om livsmedelsmärkning som riktar sig till både producenter och konsumenter. Målet är att underlätta märkning av livsmedelsprodukter och att hjälpa konsumenter att hitta rätt bland alla varor. FAO:s näringsexpert Janice Albert, redaktör för ”Innovations in Food Labelling”, förtydligar bokens innehåll.

Fördelar för både konsumenter och producenter

Under senare år har vi sett en ökning av konsumenters medvetenhet och intresse för maten de äter. Hälso- och miljöaspekter, såsom näringsinnehåll, förekomsten av allergena ämnen och hur varan producerats, är viktigt att informera om i märkningen. Producenter lyssnar allt mer till konsumenters krav och önskemål och därför ökar betydelsen av tydlig livsmedelmärkning.

Det är viktigt att konsumenter kan jämföra produkter för att hitta rätt vara. För personer med allergier är det nödvändigt att få utförlig produktinformation. Även människor som baserar sina konsumtionsval på kultur och etik, t.ex. genom att välja rättvisemärkta produkter, kan gynnas av en tydligare märkning. För producenter kan märkning även innebära möjligheter att skydda produktnamn, t.ex. Champagne.

Referensguide

Boken kan bli en viktig referensguide för livsmedelsverk, livsmedelsjurister och livsmedelsindustrier. Även konsumenter och miljöföreningar kan ha nytta av boken. I det långa loppet kommer även den vanliga konsumenten att kunna dra nytta av tydligare och bättre märkning.

Eftersom FAO ofta arbetar nära livsmedelsproducenter är det viktigt för organisationen att förstå hur märkningen kan användas på bästa sätt. Då kan FAO bidra med rådgivning om hur märkning bör användas. Avdelningen för kost och konsumentskydd arbetar med att undersöka hur det går att kombinera olika märkningar för att kunna informera om näringsinnehåll och annan konsumentinformation. På detta sätt kan man öka konsumenternas medvetenhet om kost.

Enhetlig livsmedelsmärkning

Enligt Janice Albert är det viktigt att konsumenterna kan lita på att märkningen är tillförlitlig och korrekt, vilket medför stora utmaningar för myndigheter att se till att märkningen inte blir vilseledande. Förvirringen ökar för konsumenter när de i butikerna ställs inför nya och obekanta märkningssystem från en allt mer internationell handel. Därför menar Albert att man borde förenkla och harmonisera regelverken för de olika certifieringssystemen.

Boken framhåller att trenden inom livsmedelsmärkning främst är förknippad med miljön. Märkning av ekologiska produkter är den snabbast växande trenden. Dessutom har olika miljömärkningar blivit populära då en del människor är beredda att betala mer för produkter som inte belastar miljön så mycket. I boken beaktas särskilt miljömärkning av fisk eftersom utfiskning är ett stort problem idag.

För mer information om boken ”Innovations in Food Labelling”, klicka här.

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

FAO:s avdelning för kost och konsumentskydd

Livsmedelssäkerhet och kvalitet vid FAO