Utbildningsdepartementet

Mer matematik för blivande lärare

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2009 14:36 CET

Alla blivande låg- och mellanstadielärare ska läsa minst en termin matematik inom lärarutbildningen. Det avser regeringen att föreslå i den kommande lärarutbildningspropositionen, för att höja matematikresultaten i skolan.

I dag presenterade Skolverket resultatet av den internationella studien TIMSS Advanced 2008. Skolverket konstaterar att svenska gymnasieelevers kunskaper i fysik och avancerad matematik har försämrats markant sedan 1995, då den förra studien genomfördes.

– Resultaten är mycket allvarliga. Matematik är ett viktigt ämne. Det är grunden för tekniska och naturvetenskapliga studier, som är nödvändiga för Sveriges framtid som industrination, kommenterar utbildningsminister Jan Björklund.

Regeringen genomför ett antal åtgärder för att förbättra matematikresultaten. Bland annat har nationella prov i årskurs tre införts, för att tidigt kunna ge stöd till de elever som behöver det. En särskild satsning på 525 miljoner kronor görs för att förbättra undervisningen i matematik, naturvetenskap och teknik. Inom Lärarlyftet, fortbildningssatsning för lärare, prioriteras kunskaper i matematik och svenska för lågstadielärare.

I dag aviserade regeringen dessutom att kraven för lärarutbildningen föreslås skärpas, så att alla lärare som ska undervisa på låg- eller mellanstadiet måste läsa minst en termin, dvs. 30 högskolepoäng, matematik. Det är en betydande nivåhöjning jämfört med i dag.

– Det kommer att ta lång tid att vända utvecklingen, men en förutsättning är att de lärare som lär eleverna att räkna är väl rustade för det, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Kontakt:
Anna Neuman
Pressekreterare hos
Jan Björklund
08-405 25 03
070-188 65 55