Östgöta Mjölk

Mer mjölk i Östgöta Mjölks förpackningar!

Pressmeddelande   •   Jan 08, 2010 14:44 CET

Fr o m januari levererar också Karlslunds gård in mjölk till Östgöta Mjölks konsumtionsmjölk. Det innebär att det nu är fyra av de totalt sju anslutna gårdarna som levererar mjölk in i den gemensamma verksamheten.

Karlslunds gård ligger i vid Norsholm, nästan mitt emellan Linköping och Norrköping. Gården brukas av Håkan Gustavsson med familj sedan drygt tio år. Här finns ca 450 mjölkkor och lika många kalvar och kvigor. Varje dag mjölkar korna ca 12 000 liter.

Från och med den 8:e januari är Karlslunds gård den fjärde av Östgöta Mjölks sju gårdar som levererar mjölk till den konsumtionsmjölk som hamnar i östgötarnas mjölkdiskar. Längst upp på förpackningar står det från vilken gård mjölken kommer; Karlslund, Gammalstorp, Kättestad och Marås.

-Det är viktigt att kunna visa östgötakonsumenterna varifrån mjölken de dricker kommer, så att de vet att den t ex inte transporterats landet runt och att den säkert är svensk. Vi arbetar ju hårt med kvaliteten och försöker ständigt förbättra allt. Oavsett om det gäller djurhållningen, transporterna, processen eller förpackningsutvecklingen. Allt handlar om att erbjuda östgötarna en så bra mjölk som möjligt, och då är det roligt att nu också Karlslunds mjölk hamnar ute i butikerna, säger Magnus Palmgård, VD på Östgöta Mjölk.

För mer information, kontakta Håkan Gustavsson på Karlslunds gård, 070-311 21 36, karlslunds.gard@telia.com eller Magnus Palmgård, VD, på Östgöta Mjölk AB, 070-65 10 431, info@ostgotamjolk.se,

 

 

Östgöta Mjölk levererar östgötarnas närmaste mejeriprodukter; lätt-, mellan- och standardmjölk, grädde och naturell fil från lösgående djur på de gårdar som ingår i Östgöta Mjölk. Genom att hålla mjölken åtskild genom hela processen, och märka varje förpackning med ursprungsgården, är mjölken spårbar. Välfyllda transporter som inte går längre än nödvändigt gör miljöpåverkan minimal. Närmare, färskare och mer spårbar mjölk går inte att få i regionen.