Naturvårdsverket

Mer natur till ArtDatabanken

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 14:35 CEST

I Sverige har vi en unik möjlighet att via Internet rapportera när vi sett en viss fågel. Detta görs på Artportalen. Nu ska Artportalen växa, och kunniga amatörer i landet välkomnas att även rapportera fynd av fjärilar, växter och svampar.

Artportalen – www.artportalen.se – har hittills varit placerad på Naturvårdsverket. Nu flyttar den till ArtDatabanken vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, och i samband med detta utvidgas den. Detta är en del av en ny överenskommelse mellan SLU och Naturvårdsverket om utökade uppgifter för ArtDatabanken.

Naturvårdsarbetet kräver biologisk fackkompetens för vägledning, strategier, uppföljning av miljömål mm.

– Därför behövs extern kompetens. Avtalet stärker ArtDatabankens roll som kunskapscentrum och värdefull dataresurs för såväl myndigheter, som organisationer och allmänheten, säger Per-Magnus Åhrén, t.f. direktör för Naturresursavdelningen på Naturvårdsverket.

En del av överenskommelsen innebär också att ArtDatabanken blir datavärd för de uppgifter som samlas in vid den första stora inventeringen av naturvärden i alla skyddade områden under perioden 2004–2007. Här ingår data om Natura 2000, EU:s nätverk för skyddade områden. Sverige har nära 4 000 sådana områden och ska ta fram bevarandeplaner för dessa.

En kraftfull satsning görs nu på att ta fram åtgärdsprogram för att hindra att hotade arter försvinner. Senast 2006 ska arbetet med 120 program vara igång. ArtDatabanken får en viktig roll i att förse myndigheterna med data och expertkunnande i programarbetet.

– Det nya avtalet är en naturlig fortsättning av ArtDatabankens utveckling. Sedan tidigare har vi i uppgift att ta fram Sveriges rödlista, säger föreståndare Torleif Ingelög vid ArtDatabanken. Sedan ett par år har ArtDatabanken också i uppdrag att beskriva alla svenska djur, växter och svampar i ett stort bokverk – Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna.

Fakta: 25 personer arbetar idag vid ArtDatabanken, flertalet är biologer och artexperter. Därtill är ett stort antal personer knutna till enhetens expertkommittéer för bedömning av enskilda arters status (hotsituation).

Artportalens skapare Johan Nilsson fick i maj ett prestigefyllt internationellt pris för sin gärning. Läs mer i pressmeddelandet från den 14 april.

Ramöverenskommelse mellan SLU och Naturvårdsverket (pdf, 95 kB)

För mer information, vänligen kontakta:
Naturvårdsverket: Wilhelm Dietrichson, tel 0708-16 69 42 Wilhelm.Dietrichson@naturvardsverket.se
ArtDatabanken SLU: Mora Aronsson, tel 070–668 26 82 Mora.Aronsson@ArtData.slu.se och
Torleif Ingelög, tel 018 - 67 24 17, Torleif.Ingelog@ArtData.slu.seMed vänlig hälsning

Kristina Ringström

Pressinformatör

Naturvårdsverket/Swedísh Environmental Protection Agency

Informationssekretariatet/Information Secretariat

SE- 10648 Stockholm, Sweden

+46-(0)8-698 10 94 (phone)

+46 (0)8-698 16 69 (fax)

kristina.ringström@naturvardsverket.se