Rodamco AB

Mer öppet i Täby C och Solna C

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2004 11:21 CEST

Täby C och Solna utökar sina öppettider.

Både Täby Centrum och Solna Centrum utökar sina öppettider på helgerna. Besluten togs nyligen av respektive företagarförening med anledning av bland annat nya kundkrav och konsumtionsmönster.

Företagarföreningarna i Täby Centrum och Solna Centrum står rustade för framtiden efter beslut om utökade öppettider från år 2005. Nya konsumtionsmönster, krav från kunderna och en framtida ökad konkurrens står bakom besluten.

För Rodamco Europe, som äger och driver båda centrumen, är de utökade öppettiderna ett måste för att fortsatt framgång menar Mats Carlo, ansvarig för bland annat Marknad och Trender;
- I den ökande konkurrens vi ser komma, speciellt i storstadsområdena, är det av största vikt att framför allt regionala centrum såsom Täby Centrum, Solna Centrum och även Forum Nacka klarar av att möta konsumenternas krav på tillgänglighet. Med tillgänglighet menar jag öppettiderna som via marknadsundersökningar visat sig vara otillfredsställande. Kraven på utökade öppettider ställs också från alltfler detaljhandlare som anger kundservice och konkurrens som skäl. Har man inte öppet har man ingen chans, då går kunderna till den som har öppet. I dagsläget är det framför allt helgernas öppettider som efterfrågas av konsumenterna men kraven börjar nu även ställas på vardagarna.

Täby Centrum som ligger strax norr om Stockholm utökar sina öppettider med en timme på lördagar och med två timmar på söndagar. De nya tiderna blir lördagar kl. 10-18 och söndagar kl. 11-17. Solna Centrum utökar öppettider med två timmar på söndagar - kl. 11-17.