Länsförsäkringar

Mer pengar i barnens spargris

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2009 09:42 CET

Föräldrar sparar allt mer till sina barn, den genomsnittliga ökningen per barn är 20 procent på fyra år. Fortfarande sparar vart femte hushåll inte alls till sina barn, men de som sparar lägger undan större summor. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

De föräldrar som sparar till barnen sätter i genomsnitt undan knappt 500 kronor per barn och månad, vilket är en ökning med 20 procent sedan 2005, men i 20 procent av hushållen sker det inget sparande alls till barnen.

– Hushållen har generellt fått mer pengar över tack vare skatte- och räntesänkningar och sparar därför mer. Våra siffror visar att även barnen fått del av det. Det är positivt eftersom det har blivit ännu viktigare att barnen har en ekonomisk grundplåt när de flyttar hemifrån. Det ger dem en större valfrihet, både för att kunna studera och köpa bostad i framtiden, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar.

I hushåll med ett barn är sparandet i snitt 607 kronor per barn och månad. Det genomsnittliga sparandet bland de med tre barn ligger på 427 kronor per barn och år. Den största ökningen av barnsparandet finns i familjer med tre barn.

– De barn som har syskon får i genomsnitt lite lägre belopp men har å andra sidan fått en månadsökning med 149 kronor sedan 2005. En förklaring kan vara att flerbarnstillägget i barnbidraget har ökat under perioden, säger Elisabeth Hedmark.

Sparande till barnen sker framför allt i fonder och på bankkonto, medan en mindre andel lägger sparpengarna i aktier. Hushåll med en inkomst över 40 000 kronor väljer i högre grad fonder för sitt sparande till barnen än hushåll med lägre inkomster gör.

Det är skillnader i sparbelopp beroende på var man bor i landet. I topp ligger Stockholms län med 548 kronor i genomsnittligt månadssparande per barn, följt av Kalmar län med 512 kronor och Hallands län med 508 kronor per barn och månad. Minst sparas det i Västernorrlands län, där ligger snittet på 343 kronor per barn och månad.


Läs mer om hela undersökningen och analys i bifogad rapport.


Om undersökningen:
Under perioden 18 augusti till 16 september 2009 har 2 826 slumpmässigt utvalda svenskar med barn under 18 år telefonintervjuats om sitt sparande till barnen. Intervjuerna har genomförts av PFM Research i Halmstad. Bakgrundsfrågor för undersökningen är inkomst, kön, ålder och antal hemmavarande barn.

Frågor som ställdes:
Hur många barn finns det i hushållet som är 18 år eller yngre?
Hur mycket pengar sparas totalt till detta/dessa barn per månad?
På vilket/vilka sätt sparas det till ditt/dina barn?

För ytterligare information, kontakta gärna:

Elisabeth Hedmark, privatekonom Länsförsäkringar
Telefon: 073-964 19 69
E-post: elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se

Knis Karin Tegethoff, pressansvarig Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 418 50
E-post: kniskarin.tegethoff@lansforsakringar.se

Länsförsäkringar är Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Kunderna i vart och ett av landets län äger sitt lokala och självständiga länsförsäkringsbolag. 24 länsförsäkringsbolag samverkar genom det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, som bedriver utveckling och service inom bank, liv-, sak- och djurförsäkring. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och banktjänster för privatpersoner, företag och lantbruk. Samtliga bolag inom länsförsäkringsgruppen är miljöcertifierade enligt ISO 14001.