Moderaterna

Mer pengar och bättre strukturer

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 22:00 CEST

- Skolan ska få en miljard till när staten övertar finansieringen. Samtidigt måste pengarna användas bättre - idag går bara varannan krona till undervisning.Det säger Sten Tolgfors, moderaternas utbildningspolitiske talesman med anledning av att den moderata partimotionen om grundskolan i dag presenterats.

- Det kostar att driva en bra skola som ger kunskaper för livet. Därför tillför moderaterna en miljard till grundskolan för att säkerställa kvalitet och kompetens. Hela den tidigare besparingen på kommunsektorn tas bort, så inga skolpengar ska behöva gå till att täcka andras kostnader.

- Det räcker dock inte bara med mer pengar. Skolans styrning och måluppfyllelse måste bli bättre. I Skolverkets rapport ”Ekonomiska resursers betydelse för pedagogiska resultat” visas att av den totala kostnaden per elev används i Sverige endast 46 % för att täcka undervisningskostnader. Inget annat land, utom Tjeckien, har en tillnärmelsevis lika stor andel övriga löpande kostnader och inget annat land använder en så liten andel av den totala elevkostnaden till undervisning.

- Det behövs frihet för skolans ledning att rikta pengarna dit där de gör bäst nytta. Det ska inte detaljstyras vare sig av statsråd eller kommunpolitiker. Det behövs också ett ansvarstagande och en ökad måluppfyllelse för att svenska elever ska få den goda skola vi faktiskt betalar för.

För mer information:
Moderaternas pressjour, tel 073-682 80 00