Agria Djurförsäkring

Mer pengar satsas på att få friskare hästar!

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2004 14:52 CEST

Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande (NS) och Agria Djurförsäkring har träffat ett femårigt samarbetsavtal som syftar till att inom ramen för NS verksamhet ytterligare utveckla och stärka svensk hästnäring och hästhållning.

Sedan många år har Agria Djurförsäkring och riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången, för vilka NS har ett övergripande ansvar, samarbetat. Under 2004 har samarbetet utökats genom att NS och Agria Djurförsäkring, tillsammans med Stiftelsen Svensk Lantbruksforskning, verkar inom Stiftelsen Svensk Hästforskning.

Nu har NS och Agria Djurförsäkring träffat ett övergripande samarbetsavtal som löper över fem år och som syftar till att förbättra spridningen av kunskap om hästar och hästhållning, för att på så sätt få Sveriges hästar ännu friskare.

- Det är viktigt att än mer effektivt förmedla kunskap om hästar och hästhållning till landets hästintresserade, säger Olof Karlander, VD för NS. I och med samarbetet med Agria Djurförsäkring får vi ökade ekonomiska resurser för att tillsammans med övriga organisationer som stödjer oss kunna utveckla utbildnings-, forsknings- och utvecklingsverksamhet samt avel.

-Det är med stor glädje som vi har träffat detta samarbetsavtal med NS. Den stora utmaningen för oss alla som verkar inom hästnäringen är att kunna öka och utveckla kunskaper inom olika områden, så att hästarna får vara friska. Det kan gälla såväl avel, körning, ridning, som veterinärmedicin, säger Anders Mellberg, VD för Agria Djurförsäkring.

För ytterligare information, kontakta:

Olof Karlander, VD NS, tel. 08-627 20 64,
e-post: olof.karlander@nshorse.se

Anders Mellberg, VD Agria Djurförsäkring, tel. 08- 588 420 93,
e-post:anders.mellberg@agria.se


NS:s uppgift är att främja hästhållningen i Sverige med särskild tonvikt på utbildning, forskning, avel/uppfödning, riksanläggningarna och näringspolitik. Intressenter är AB Trav och Galopp, Lantbrukarnas Riksförbund, Svensk Galopp, Svenska Hästavelsförbundet, Svenska Ridsportförbundet, Svenska Travsportens Centralförbund och Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté.

Agria Djurförsäkring är Sveriges enda specialistföretag för djur- och grödaförsäkringar. Vi försäkrar lantbruksdjur, hästar, hundar, katter, gnagare, reptiler, fåglar och lantbruksdjur. Premieintäkten år 2003 var 770 mkr.