Svenska kyrkan

​Mer pengar till arbetet med asylsökande och nyanlända

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2016 15:44 CET

Foto: Alex & Martin/IKON

Svenska kyrkan fördelar sju miljoner kronor till utbildning i psykosocialt stöd, en satsning på nyanlända barn och ungdomar samt stöd till stiften för samordnare till församlingarnas arbete med nyanlända. Medlen är från regeringens satsning på asylsökande och nyanlända.

Regeringen beslutade i december att fördela 105 miljoner kronor till det civila samhällets organisationers arbete med asylsökande och nyanlända. Av dessa pengar gav regeringen 17 miljoner kronor till Svenska kyrkan.

– Det är glädjande att Svenska kyrkan fått ta del av regeringens extra satsning. Det är ett erkännande för Svenska kyrkans arbete för människor som tvingats fly, säger Wanja Lundby-Wedin, förste vice ordförande i kyrkostyrelsen.

I december beslutade Svenska kyrkan att tio miljoner kronor av dessa ska gå till församlingarnas arbete med nyanlända. De resterande sju miljonerna har nu fördelats:

  • Fyra miljoner kronor ska användas till en utbildningssatsning tillsammans med Röda Korset och Rädda Barnen. I satsningen tas en utbildning fram och en pilotutbildning i psykosocialt stöd för medarbetare och frivilliga i Svenska kyrkan ska genomföras.
  • En miljon kronor går till en satsning tillsammans med IM, Individuell Människohjälp, på spridning och utveckling av modellen Barn i väntan/Barn i start samt utbildning av ledare.
  • Två miljoner kronor går till stiften för att anställa medarbetare på stiftskanslierna som kan bidra med samordning och stöd till församlingar i deras arbete med flyktingar och asylsökande.

– Det har varit viktigt att snabbt kunna fördela pengarna till arbetet med nyanlända. Redan i december fördelade vi tio miljoner kronor till församlingarnas arbete. Samtidigt stärker detta samarbetet med andra aktörer inom det civila samhället, säger Wanja Lundby-Wedin.

FAKTA

De tio miljoner som fördelades i december:

Lunds stift: 920 000 kronor

Göteborgs stift: 930 000 kronor

Växjö stift: 1 010 000 kronor

Skara stift: 1 060 000 kronor

Linköpings stift: 625 000 kronor

Visby stift: 140 000 kronor

Västerås stift: 1 065 000 kronor

Strängnäs stift: 665 000 kronor

Stockholms stift: 780 000 kronor

Uppsala stift: 565 000 kronor

Karlstads stift: 930 000 kronor

Härnösands stift: 510 000 kronor

Luleå stift: 800 000 kronor

Se bifogat dokument för vilka församlingar som fått ta del av pengarna.

LÄS MER
 Svenska kyrkans arbete för människor på flykt