Landsbygdsdepartementet

Mer pengar till bredband i landsbygdsprogrammet

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 11:26 CET

Efterfrågan på bredbandspengar i landsbygdsprogrammet har varit hög och förväntas vara så framöver. Därför har Jordbruksverket beslutat att fördela ytterligare 40 miljoner kronor till bredbandsåtgärder. Beslutet fattades den 17 februari efter samråd med berörda parter.

- Tillgång till bredband spelar en avgörande roll att öka konkurrenskraften, samt för människors möjligheter att leva och bo på landsbygden. Jag välkomnar därför Jordbruksverkets beslut att fördela ytterligare 40 miljoner kronor till bredbandssatsningar på landsbygden, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.


- Behovet är stort ute i länen och alla medel till bredband är välkomna. Utbyggnaden är central för att nå vårt mål att Sverige ska bli världens mest framgångsrika digitala samhälle, säger it- och regionminister Anna-Karin Hatt.

Inom ramen för landsbygdsprogrammet görs satsningar för en bättre livskvalitet på landsbygden, däribland åtgärder för att utöka grundläggande tjänster, som exempelvis bredbandstillgången. Under 2010 tillfördes programmet 253 miljoner kronor extra för bredband.

Regeringen arbetar löpande utifrån den nationella bredbandsstrategin med att utveckla tillgången till bredband och för en bättre bredbandskvalitet.

Kontaktperson:
Anna-Karin Nyman
Pressekreterare hos
Eskil Erlandsson
070-5190159

Jonas Johansson
Pressekreterare hos
Anna-Karin Hatt
072-2082271