Vänsterpartiet

Mer pengar till forskningen

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2003 15:33 CEST

I budgetöverenskommelsen mellan Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har Verket för innovationssystem (VINNOVA) fått en höjning av anslaget med 100 miljoner kronor för produktutveckling inom mikroelektronik och IT.

- Vänsterpartiet har kämpat hårt i budgetförhandlingarna för att den behovsmotiverade forskningen ska få mer pengar och vi är glada att regeringen har lyssnat på våra synpunkter och gått oss till mötes, säger Britt-Marie Danestig (v), vice ordförande i riksdagens utbildningsutskott.

- För att öka tillväxten behövs satsningar på forskning och utveckling för att skapa nya och bättre produkter och tjänster. Mer pengar till VINNOVA är därför en bra investering för framtiden, avslutar Britt-Marie Danestig.

För ytterligare upplysningar
Britt-Marie Danestig (v) vice ordförande i utbildningsutskottet
08-786 45 96, 070-530 42 15

Vänsterpartiet riksdagen 100 12 Stockholm, tfn 08-786 40 00, 
fax 08-21 33 53, e-mail: vansterpartiet@riksdagen.se