Stockholms stad

Mer pengar till grundskolan - mindre till gymnasiet (kd)

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 12:08 CET

- Det är viktigt att ge barn en andra chans, men ännu viktigare är det att ge dem en första chans. Därför vill kristdemokraterna satsa mer pengar på grundskolan och mindre på gymnasiet. Det säger Jonas Vikman, kristdemokratisk ledamot i utbildningsnämnden i Stockholm, med anledning av att var fjärde elev i Stockholms gymnasier går på individuella programmet.

- Det är helt oacceptabelt att så många gymnasister inte klarat godkänt i svenska, matematik eller engelska. Sextonåringar ska inte behöva lämna grundskolan utan att kunna läsa och räkna. Gymnasielärare ska inte behöva traggla gångertabellen. Det ska eleverna lära sig i grundskolan.

Endast samhällsvetenskapsprogrammet är större än det individuella. Andelen elever i Stockholms gymnasier som går på individuella programmet ökar, år 2000 var siffran 21,8 procent, i år 25,3 procent.

- Individuella programmet, som skulle vara en sista utväg för få, har blivit en utbildning för många. Om utvecklingen fortsätter kan programmet vara det största i Stockholm hösten 2004. Därmed skulle det största gymnasieprogrammet bestå av elever som inte fått godkänt i svenska, matematik eller engelska.

I en skrivelse till utbildningsnämnden föreslår kristdemokraterna därför en utredning om hur pengar kan flyttas till grundskolan, från individuella programmet och vuxenutbildningen.

För mer information:

Jonas Vikman
ledamot (kd)
utbildningsnämnden
mobil. 0708-679 505

Patric Rylander
politisk sekreterare
telefon 08-508 299 12
mobil. 070-472 99 12