Creative Antibiotics

Mer pengar till Innate Pharmaceuticals infektionsforskning

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2008 10:09 CEST

(Aktietorget: INPH)

Kempestiftelserna delfinansierar med 750 000 kronor ett samarbetsprojekt mellan Umeå universitet, Innate Pharmaceuticals och Griffith University i Brisbane, Australien.

Innate Pharmaceuticals, noterat på Aktietorget som tidigare meddelats ingått ett samarbetsavtal med Griffith University för att undersöka 300 000 extrakt av växter och marina organismer från tropiska delar av Queensland, Tasmanien, Papua Nya Guinea och Kina. Syftet är att med hjälp av Innate Pharmaceuticals teknologi hitta naturprodukter som kan utvecklas till läkemedel mot infektionssjukdomar.

Projektet har nu utvidgats till att omfatta Umeå Small Molecule Screening Facility vid Umeå universitet.
Med naturprodukterna som utgångsmaterial kommer forskare vid Umeå universitet att söka utvinna nya kemiska strukturer med antibakteriell verkan. Innate Pharmaceuticals kommer att utveckla dessa till nya antibakteriella läkemedel.

Kempestiftelserna delfinansierar projektet med 750 000 kronor. Innate Pharmaceuticals behåller de kommersiella rättigheterna för produkter som samarbetsprojektet genererar.
-Samarbetet med universitetsforskare kommer kraftigt att öka möjligheterna för Innate Pharmaceuticals att ur naturprodukterna från Griffith universitet identifiera intressanta substanser som kan utvecklas till läkemedel mot infektionssjukdomar, säger Sune Rosell, VD för Innate Pharmaceuticals

För mer information, vänligen kontakta Sune Rosell, MD, VD Innate Pharmaceuticals AB, på telefon 090-13 66 50 eller 070-557 22 00. E-post: info@innate.se. Hemsida: www.innate.se.


Innate Pharmaceuticals AB (publ) bildades år 2000 för att kommersialisera världsledande forskning vid Umeå universitet och Karolinska Institutet i Stockholm. Bolaget har utvecklat och patentsökt ett antal kemiska substanser mot bakteriella infektioner, så kallade virulensblockerande medel. Substanserna blockerar vissa bakteriers förmåga att framkalla sjukdom utan att förgöra dem. Om bakterier oskadliggörs på detta sätt minskar risken för att bakterier utvecklar resistens mot läkemedel.