Vänsterpartiet Malmö

Mer pengar till mer jämställdhet i Malmö!

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 11:15 CET

Arbetet med den europeiska jämställdhetsdeklarationen tar nya steg. Jämställdhetsarbete ska bedrivas i alla verksamheter och vara en självklar del i hela den kommunala organisationen. I dagarna har Malmö beviljats 700 000 kr extra från Sveriges kommuner och Landsting (SKL) för arbetet med att ge malmöborna likvärdig service oavsett kön.

 

-         Nu tar vi ytterligare steg för driva på jämställdhetsarbetet inom hemtjänst, skola, förskola och alla de andra kommunala verksamheterna. Det handlar till exempel om vilka möjligheter flickor och pojkar ges i skolan, hur biståndsbedömningen till våra äldre ser ut och vem det är som tvingas jobba deltid säger Anneli Philipson (v) jämställdhetskommunalråd.

 

-         Nu har vi fått extra resurser och mer insatser ska göras. Jämställdhet är tyvärr inget som kommer av sig själv utan vi måste ständigt utmana och ifrågasätta den ojämna maktfördelningen mellan kvinnor och män. Med extra resurser och arbetet med deklarationen tar vi några steg mot ett mer jämställt Malmö, avslutar Anneli Philipson

 

För mer info

 

Anneli Philipson (v) kommunalråd 0706 -40 40 02

Martina Nilsson (v) politisk sekreterare 0708-16 17 09