Sveriges Kommuner och Landsting

Mer positiv bild av skolan i ny rapport

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2008 10:21 CEST

- Den svenska skolan är klart bättre än vad debatten ofta ger sken av. Det beror inte minst på alla våra kompetenta och engagerade lärare. Det säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting med anledning av rapporten "Aktuellt om skola och förskola 2008" som publiceras på fredagen.

Rapporten, som utkommer för tionde gången, visar bland annat att andelen niondeklassare som uppnått målen i alla ämnen våren 2007 var den högsta sedan läsåret 1998/99 och att svenska elever placerar sig högt i internationella jämförelser av läsförmåga. Dessutom trivs åtta av tio elever bra med skolarbetet och allt fler upplever det som engagerande. Nästan 90 procent av eleverna trivs bra med sina lärare (Skolverket 2007).

- Det finns mycket att vara stolt över vad gäller den svenska skolan. Men självfallet redovisar vi även fakta om allvarliga problem och brister. Kommunerna och staten, men även föräldrar, har ett ansvar för att åtgärda dem, säger Anders Knape.

De som framförallt har problem i skolan är ofta redan utsatta grupper. Bland elever med utländsk bakgrund som kommit till Sverige efter sex års ålder har många svårt att nå målen. Och skillnaderna i resultat är fortfarande stora mellan elever med lågutbildade respektive medel- och högutbildade föräldrar.

- Här krävs snabba förbättringar, det handlar om tusentals individer varje år som inte klarar målen i skolan. Dessutom vet vi att elever utan slutbetyg från gymnasieskolan har avsevärt svårare att etablera sig på arbetsmarknaden, säger Anders Knape.

Lärarna har en nyckelroll i detta arbete. Deras skicklighet är avgörande i synnerhet för elever som har svårt att nå målen. Varje elev måste få tillgång till skickliga lärare. Detta understryks av internationella studier. En bättre och mer lokalt anpassad lärarutbildning såväl för lärarstudenterna som för lärare i tjänst är avgörande för dagens och framtidens elever.

- Sveriges Kommuner och Landsting vill gå i spetsen för en samverkan mellan alla som är engagerade och ansvarstagande i skolfrågor. Detta är mångfalt mer angeläget än att diskutera ett hypotetiskt förstatligande av skolan, säger Anders Knape.

Läs mer om SKL:s öppna jämförelser i grundskolan

För mer information: Avd. för lärande och arbetsmarknad, Utredare Malin Annergård Pierrou, Tfn 08- 452 79 38, malin.pierrou@skl.se och Joakim Feldt, Tfn 08-452 79 75, 076-141 79 75,joakim.feldt@skl.se

Bifogade dokument
 Powerpointbilder till rapporten