Stockholms Läns Landsting

Mer resurser till stressrehabilitering

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 15:32 CEST

Idag beslutar Hälso- och sjukvårdsutskottet om ett tvåårigt projekt för rehabilitering av människor med utmattnings- och stressyndrom. Projektet, med start i januari 2006, är en del av rehabgarantin och kommer att utföras på Stress Rehab vid Danderyd sjukhus.

Den psykiska ohälsan har ökat kraftigt under de senaste åren. Depressioner, ångesttillstånd och olika stressreaktioner kostar samhället stora pengar och individen stort lidande. Man räknar med att 30 procent av de långtidssjukskrivna idag är det på grund av psykisk ohälsa.

- Med projektet vill vi öka möjligheten att snabbt sätta diagnos och ge behandling till dessa människor och minska antalet långtidssjukskrivningar. På Stress Rehab har man utvecklat metoder som fungerar bra för patienterna, bland annat kognitivt gruppstöd, stresshantering och arbetslivsträning, säger Lena-Maj Anding (mp) ansvarig för rehabiliteringsfrågor.

Rehabgarantin innebär att patienter med stressrelaterad psykisk ohälsa snabbt ska få en utredning och en rehabiliteringsplan. En stor del av ansvaret för detta ligger på primärvården, men i de fall husläkaren inte anser sig ha kompetens att utreda och behandla patienten ska Stress Rehab finnas tillgängligt. Kostnaderna för projektet beräknas bli 3 miljoner kr för 2006 och minst 5,4 miljoner kr för 2007.

- Landstinget är länets största arbetsgivare och inom våra yrkeskategorier arbetar en stor grupp av de som drabbas av sk utmattningssyndrom. Därför är satsningen på stressrehabilitering också en uppgift för landstinget som arbetsgivare, säger Lars Dahlberg (s) personallandstingsråd.

För mer information, ring Charlotte Pruth (mp) 070-737 44 26 eller Elin Almqvist (s) 070-737 41 69.