Kristdemokraterna, KD

Mer resurser till underhåll av Stockholms gator

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 14:42 CEST

– Stockholms gator är i stort behov av underhåll. Sprickor och så kallade potthål ställer till med stora problem för både bilister, cyklister och gångtrafikanter. Hur planerar staden att komma till rätta med problemen?
Den frågan ställde Björn Nyström, kristdemokraterna, idag vid trafiknämndens sammanträde.

Brister i stadens gatuunderhåll har resulterat i ”potthål”, kraftiga gupp och sjunkningar, sprickor etcetera

På sammanträdet ville Nyström ha besked om hur länge Stockholms trafikanter ska tvingas stå ut med dessa trafikfarliga skador. I sitt svar menade trafikkontoret att de värsta skadorna ska vara åtgärdade inom en månad.

– Att lägga mer resurser på drift- och underhåll av gatorna i Stockholm är ett måste med tanke på både komfort och säkerhet. Det borde vara av högsta prioritet att trygga trafiksäkerheten på Stockholms gator. Vi har inte råd att vänta längre.

För mer information:

Björn Nyström
Ledamot trafiknämnden (kd)
mobil. 070-663 85 20

Patric Rylander
Pressansvarig
tel. 08-508 299 15
mobil. 070-472 99 15