Civilförsvarsförbundet

Mer samverkan målet för nordiskt möte i Danmark

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 22:25 CET

Nordisk samverkan inom samhällsskyddet och krisberedskapen. Det är ämnet för en workshop som nu anordnas i Danmark av de nordiska länderna. En av föredragshållarna är Civilförsvarsförbundets generalsekreterare Anders M. Johansson.

– Enligt Hagadeklarationen har behovet av krisberedskap många gemensamma nämnare i de nordiska länderna. Insikten finns att aktörerna måste bli bättre på att lösa kriser tillsammans och bygga en generell förmåga att hantera kriser och dess konsekvenser i samhället. Verkligheten visar att det återstår en hel del att göra, även om framsteg har gjorts och görs, säger generalsekreterare Anders M. Johansson.

Grunden för mötet är den så kallade Hagadeklarationen som antogs på ett nordiskt ministermöte i Solna i april 2009. Syftet är att samordna utvecklingen inom området samhällsskydd och beredskap i de nordiska länderna. Det yttersta målet är att förebygga och begränsa de konsekvenser som kan bli följden av större olyckor, naturkatastrofer och andra samhällskriser.

Civilförsvarsförbundet arbetade redan innan Hagadeklarationen för att motsvarande samarbete skulle ske mellan frivilligorganisationerna i de nordiska länderna. Därför är det naturligt att förbundet finns med vid konferensen.

Anders M. Johanssons anförande kommer att läggas upp på www.civil.se under fredagen (12/11 2010).

 

 

Civilförsvarsförbundet
Civilförsvarsförbundet är en idéburen, medlemsdriven organisation för säkerhet till vardags och vid kris. Vi finns för att utbilda, informera och hjälpa. Förbundet grundades 1937 och har cirka 22.000 medlemmar i hela landet. Vi hjälper myndigheter och enskilda i arbetet för en säkrare vardag. Detta sker genom bland annat utbildning av både barn och vuxna.