Världsnaturfonden WWF

Mer skärmtid än natur för barnen på sommaren

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2016 09:50 CEST

En färsk SIFO-undersökning från Världsnaturfonden WWF indikerar att barn spenderar betydligt mer tid framför skärmen än i naturen. En klar majoritet hade tillbringat fem timmar eller mer vid en iPad, smartphone eller dator, under senaste veckan. Hälften hade dessutom lagt lika mycket tid framför TVn. Samtidigt hade en fjärdedel inte tillbringat någon tid i naturen, som i skogen, vid havet, en sjö, en äng eller liknande under samma tidsperiod. Knappt hälften hade varit i naturen en timme, eller mindre.

– Vi driver nu kampanjen Svenska Pärlor som syftar till att inspirera fler människor att komma ut i naturen. Vi vill påverka politikerna så att mer av vår värdefulla natur som skogar, fjäll, ängs- och hagmarker, sjöar, vattendrag och hav, skyddas bättre. Idag skyddar Sverige endast 14 av 20 procent av den yta på land som vi har lovat till år 2020. Bättre naturskydd ökar också förutsättningen för att människor ska komma ut i naturen och även i framtiden kunna njuta av den fantastiska rekreation som naturen ger oss och som ökar folkhälsan och vårt välmående. Naturskyddet är också avgörande för att vi ska bibehålla de viktiga ekosystemtjänster naturen ger oss, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare, WWF.

En färsk undersökning gjord av SIFO på uppdrag av Världsnaturfonden WWF under juni 2016 visar att barn i åldrarna 2-12 år tillbringar lite tid i naturen på sin fritid – och mycket framför en skärm. Föräldrarna uppger enligt undersökningen att en fjärdedel av barnen (24%) inte varit alls i natur som en skog, vid havet, en sjö eller en äng under senaste veckan. Hälften av barnen (47%) hade varit i naturen en timme eller mindre. Föräldrarna uppger att hälften av barnen (49%) har tillbringat 5 timmar eller mer framför TVn. Samtidigt har 58 procent tillbringat 5 timmar eller mer framför dator, iPad eller smartphone, enligt undersökningen – och i åldrarna 10-12 år rör det sig om över en femtedel (22%) som tillbringat 16 timmar eller mer framför sina skärmar.

Av de mindre barnen 2-4 år, har en tredjedel tillbringat en halvtimme eller mindre i naturen på sin fritid den senaste veckan, medan en tredjedel har tillbringat 5 timmar eller mer framför dator, iPad eller smartphone, uppger deras föräldrar.

En klar majoritet av föräldrarna (59%) uppgav i undersökningen att de själva tillbringade mer tid i naturen när de själva var barn än vad deras barn gör idag.

– Människans kontakt med naturen har minskat drastiskt de senaste hundra åren. Dagens samhälle ser helt annorlunda ut med teknikutveckling, inomhusarbete, och de flesta bor i tätorter. Och för bara någon generation sedan hade många en släkting på landet som de bodde hos på somrarna. Vi vet att det finns många fördelar med att vara i naturen, inte minst för vår hälsa och vårt välmående. Bland annat stimulerar utomhusvistelse till fysisk aktivitet. Svenska Pärlor handlar just om att inspirera och visa hur nära och enkelt det kan vara att komma ut i vacker natur, säger Vicki Lee Wallgren, chef för enheten för landmiljö, WWF.

En klar majoritet (81%) skulle vilja vara oftare i naturen med sina barn, enligt undersökningen. Främsta anledningen att man inte är mer i naturen tillsammans med sina barn är tidsbrist, att det är svårt att hinna prioritera naturen. Bara 2 procent av föräldrarna anger att de inte är intresserade av att vara i naturen. Den utomhusmiljö flest uppger att deras barn vistats på är tomten, trädgården eller ute på gården vid bostadshus. Hälften (49%) har tillbringat sex timmar eller mer där senaste veckan, enligt undersökningen.

– Att vara ute på gården eller tomten är förstås också bra men ger inte samma naturupplevelse som exempelvis en skog. Man kan förstå att det blir en konsekvens av den tidsbrist familjerna har i vardagen, säger Vicki Lee Wallgren, WWF.

Ny forskning från Stockholms Universitet gjord på förskolebarn visar värdet av naturvistelse för barn och att de som vistas regelbundet i naturen utvecklar en större empati för det som är levande, något som får direkta konsekvenser för hur de sedan värderar naturen som vuxna.

– Våra studier visar att barn som är mycket i naturen har lättare att uppskatta djur, de ogillar i högre grad miljöförstöring och de förstår bättre att våra naturresurser spelar en viktig roll i våra liv, säger Matteo Giusti, Stockholm Resilience Centre.

– Nu är det är sommar och alla vinner på att uppleva ”Idas sommarvisa”, såväl föräldrarna som barnen och miljön. Som en extra bonus; det är gratis, säger Vicki Lee Wallgren, WWF.

För mer information, kontakta:

Håkan Wirtén, generalsekreterare, WWF, 0705 654515, hakan.wirten@wwf.se

Vicki Lee Wallgren, chef för enheten för landmiljö, WWF, 0704 089040,vicki.lee.wallgren@wwf.se

Anna Almberg, pressekreterare, WWF, 0709 816782, anna.almberg@wwf.se

Matteo Giusti, PhD student, Sustainability Science, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms Universitet, 0767 817 307, matteo.giusti@su.se