Stockholms Läns Landsting

Mer tillgänglig psykiatri (v)

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2004 19:00 CEST

I dagens fullmäktigedebatt besvarade sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Sevefjord (v) en interpellation om psykiatrin. Efter beslut av den politiska majoriteten anställdes den 1 september en psykiatrisamordnare. Detta skapar förutsättningar för bättre och effektivare användning av psykiatrins resurser.

- Vi arbetar på flera olika sätt med att förbättra tillgängligheten inom psykiatrin. Ett första steg tas i samband med ett kommande beslut om nytt ersättningssystem, som innebär att de psykiatriska enheterna kan få extra betalt om de tar emot flera patienter. Primärvården ska ansvara för den första vårdkontakten inom psykiatrin. Genom satsningar som görs inför 2005, bl.a. i västerort och i Stockholms innerstad, kommer alla vårdcentraler i länet att ha tillgång till psykiatrisk kompetens, säger Birgitta Sevefjord.

- Psykiatrin måste bli bättre på att upprätta individuella vårdplaner så att patienter inte faller mellan stolarna. Det pågår också ett arbete för fler mellanvårdsformer för att få en tydligare koppling mellan öppenvården och slutenvården. Samtidigt utvecklar vi den uppsökande verksamheten i nära samverkan med socialtjänsten. Vi har också påbörjat en stor satsning på kompetensutveckling för anställa inom både landstinget och socialtjänsten. Inom rättpsykiatrin pågår också arbete med att utveckla vårdkedjan. Tanken är att tillskapa en eftervårdsmottagning där rättpsykiatrin är samlokaliserad med kriminalvårdens frivård och beroendevården, säger Birgitta Sevefjord.

För mer information:

Birgitta Sevefjord
Sjukvårdslandstingsråd
Tel. 070 – 737 41 17