Näringsdepartementet

Mer tillväxtkapital till småföretag

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 13:02 CEST


- Nyföretagandet är högre än på tjugo år. För att förstärka förutsättningarna för de nya företagen att växa genomför vi nu breda insatser för att främja tillgången på tillväxtkapital och utveckla rådgivningen i hela landet, säger näringsminister Thomas Östros. Totalt ökar regeringen satsningen på rådgivning och tillväxtkapital med över 100 miljoner kronor per år.

Insatser för rådgivning och tillväxtkapital i hela landet
ALMI Företagspartner AB är en viktig organisation för att främja rådgivning och tillväxtkapital i hela landet. Regeringen vill därför stärka ALMIs verksamhet med 70 miljoner kronor per år från och med 2007. Detta är en nivåhöjning som kommer att skapa förutsättningar för ALMI att regionalt förstärka och utveckla sin service till småföretagen.

Förstärkta insatser för rådgivning
Företagande kan vara en viktig väg in på arbetsmarknaden för personer med utländsk bakgrund. För att säkra tillgång till anpassad rådgivning och underlätta tillgången till finansiering satsas 20 miljoner kronor per år under 2007 och 2008.

Mer innovationskapital
Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar inom ramen för regeringens innovationsstrategi. Under en tioårsperiod satsas två miljarder kronor för att stödja kommersialisering av forskningsresultat och innovationer genom bildandet av Innovationsbron AB. ALMI och Innovationsbron har ett gemensamt ansvar för att tillhandahålla finansiering och rådgivning till alla former av innovationer. För att ytterligare stärka detta arbete tillför regeringen 10 miljoner kronor per år 2007 och 2008 till ALMI.

Förstärkta insatser för industriell utveckling
För att främja produktutveckling i små och medelstora företag ökas anslaget till industriella utvecklingscentra (IUC) med 10 miljoner kronor per år 2007 och 2008.


Kontakt:
Håkan Carlsson
Pressekreterare hos Thomas Östros
08-405 55 60
0708-67 39 86-------------------------
Läs mer
-------------------------
Företag och tillväxt (http://www.regeringen.se/sb/d/6561/a/62188)


-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
2006 års ekonomiska vårproposition (http://www.regeringen.se/sb/d/6188/a/61851)