Världsnaturfonden WWF

Mer toapapper säljs utan returfiber

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2006 15:12 CEST

Skandinaviska mjukpappersjättar klarar miljökraven: Men dagligvarukedjorna säljer mindre och mindre mjukpapper med returfiber, visar WWF- rapport

Miljoner träd används varje år för konsumtion av toapapper
och hygienprodukter. En färsk WWF-rapport som granskat
fem av Europas största mjukpapperstillverkare visar att
de skandianviska tillverkarna är bra på miljö.
Men trots det säljs det allt mer toa- och hygienpapper i
butiker runt om i Sverige som inte är återvunnet.

- Konsumenter måste uppmana butikskedjorna att i högre
grad erbjuda returfibrer i sin mjukpappersvaror, säger Lena Dahl,
skogshandläggare på WWF.

För andra året i rad har WWF granskat de största europeiska
mjukpappersföretagen. Européerna använder cirka 13 kg
hygienpapper per person och år, vilket är fyra gånger så
mycket som genomsnittet i världen.

Undersökningen omfattar Metsä Tissue, SCA Tissue,
Georgia-Pacific, Kimberly-Clark och Proctor & Gamble som
tillsammans har en marknadsandel på 70 procent inom
toapapper, hushållspapper och hygienservetter.
WWF har granskat spårbarheten av virket, användning av
illegalt virke, graden av återvunnen råvara, utsläpp
och öppenhet i miljörapporteringen.

I den första granskningen 2005 lyckades inget företag nå
upp till hälften av totalpoängen, men flera företag har nu
skärpt sin miljöprofil.

Bäst gick det för SCA Tissue som i år får 69 poäng av 100
och hamnar högst på WWFs rankinglista. Metsä Tissue kommer på
andra plats med 53 poäng, och är det enda företag
som ökat mängden återvunna fibrer i mjukpappersprodukter för privatkonsumenter.

SCA Tissue, som producerar mjukpapper med namn som Edet,
Danke, Zewa, Cosy och Velvet, är det enda av de undersökta företagen som kan garantera att träråvaran i produkterna
inte kommer från dåligt skogsbruk. Företaget förespråkar
också den högsta miljömässiga och sociala standarden för skogsbruk, och når därmed 89 % av poängen vad gäller inköp av råvara. SCA Tissue Europe är en del av SCA-koncernen, och har sitt huvudkontor i München. Endast en liten del av
råvaran i produkterna kommer från SCA:s skogar i Sverige.

Undersökningen visar att Metsä Tissue, Georga Pacific, Kimberly
Clark och Procter & Gamble ännu inte lyckats visa hur de effektivt
utesluter inköp av virke som är kopplat till icke uthållig
exploatering av skogar, illegal avverkning och konflikter kring
äganderätten av skog.

- Vi välkomnar de förbättringar som åstadkommits, men uppmanar företagen att fortsätta sitt arbete där de fortfarande är svaga,
säger Helma Brandlmaier från WWFs internationella skogsprogram.

I utvärderingen 2005 poängterade WWF att andelen återvunna fibrer i toalettpapper, pappersservetter och näsdukar är mycket låg hos återförsäljarna. Denna trend har förstärkts under 2006, inte minst när allt fler butiker och återförsäljare satsar på egna varumärken.

Den europeiska mjukpappersbranschen omsätter ca 80 miljarder kronor årligen och står för en fjärdel (26 procent) av den globala konsumtionen av mjukpapper. Det motsvarar 22 miljarder toa rullar. Produktionen av mjukpapper innebär att trä från skogar
och plantager i hela världen "försvinner"
i våra toaletter och paperskorgar.

WWF kommer att poängsätta företagen igen 2007.

Läs rapporten på : www.panda.org/about_wwf/what_we_do/forests/index.cfm?uNewsID=82120

För frågor, kontakta: Lena Dahl, skogshandläggare WWF,
070734 56 31
Per Larsson, t f samordnare skog WWF, 08-624 74 24,
0709-61 17 52
Marie von Zeipel, pressekreterare WWF, 070-629 10 77