Huddinge kommun

Mer valfrihet för de som har fyllt 80 år!

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 14:39 CET

Möjligheten att välja utförare av hemtjänst har införts, men vi anser att delaktighet och valfrihet inte bara ska stanna vid val av utförare. Vi Socialdemokrater vill att de äldre ska få mer inflytande över sin hemtjänst. Vi föreslår nu fullmäktige att alla äldre över 80 år i Huddinge ska erbjudas 4 timmar hemtjänst per månad utan biståndsbedömning.

Att som äldre betraktas som myndig och själv få avgöra om och när servicen behövs, utan biståndsgranskning tycker vi är en mycket viktig fråga. På så sätt ökar den äldres inflytande och egenmakt över sin vardag. Samtidigt minskar också administrationen. Socialdemokraterna Emil Högberg och Marie Fors lämnade in en motion med den innebörden till kommunfullmäktige den 7 februari. 

-         Vi Socialdemokrater anser att är man över 80 år bör man kunna få det stöd det innebär med hemtjänst och själv kunna välja upp till 4 timmar per månad. Erfarenheter från kommuner som infört detta är att det är förebyggande och senarelägger mer omfattande vård- och service insatser, säger oppositionsrådet Emil Högberg (S). 

För mer information, kontakta 

Emil Högberg

Oppositionsråd (S)

070-556 17 20