Svensk mat- och miljöinformation

Mer vegetariskt i Västra Götaland

Pressmeddelande   •   Sep 27, 2010 13:08 CEST

Vår höga köttkonsumtion ger upphov till stora miljöproblem. Svensk mat- och miljöinformation och Miljöförbundet Jordens Vänner bjuder med anledning av detta in till seminariet Mer vegetariskt i Västra Götaland. Temat är hur kommuner kan minska köttkonsumtionen som en del av miljöarbetet. Tid och plats: onsdagen den 29 september kl 18.00-19.30 på Ekocentrum i Göteborg.

Inbjudna talare är Fredrik Hedenus, energi- och miljöforskare från Chalmers tekniska högskola, Ann-Marie Ramnerö, avdelningschef på Miljöförvaltningen i Göteborg och Per-Anders Jande från Kampanjen köttfri måndag.

På seminariet diskuteras köttproduktionens miljöpåverkan och olika sätt för kommuner att angripa problemet. Några kommuner har infört vegetariska dagar i skolor och förskolor och många kommuner, bland andra Göteborg, minskar köttkonsumtionen i sin verksamhet på andra sätt.

Svensk mat- och miljöinformation och Miljöförbundet Jordens Vänner arbetar tillsammans med flera andra föreningar med kampanjen Köttfri måndag. Den är en del av en internationell kampanj som uppmuntrar privatpersoner, kommuner och företag att dra ner på sin köttkonsumtion.

- Det blir alltmer akut att hitta effektiva sätt att minska vår klimatpåverkan. Att minska på köttet kan spara mycket pengar samtidigt som det är en kraftfull klimatåtgärd, säger Per-Anders Jande.

Ett mycket akut miljöproblem är förlust av biologisk mångfald. FN har utlyst 2010 till det internationella året för biologisk mångfald och världens länder lägger i år särskilt fokus på denna fråga.

- Köttproduktionen är det största hotet mot världens biologiska mångfald. En minskning av köttkonsumtionen är en mycket effektiv åtgärd för att hejda artförlusten, säger Per-Anders Jande.

Mer vegetariskt i Västra Götaland:
Datum: 2010-09-29
Tid: 18.00-19.30
Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, Göteborg (Hållplats Kapellplatsen)
Arrangörer: Svensk mat- och miljöinformation och Miljöförbundet Jordens Vänner i samarbete med Ekocentrum

Fritt inträde! Ingen föranmälan krävs. Begränsat antal platser.


Kontakt:
Per-Anders Jande
jande@kottfrimandag.se
073-891 07 27

Svensk mat- och miljöinformation:
www.smmi.nu

Miljöförbundet Jordens Vänner:
www.mjv.se

Kampanjen Köttfri måndag:
www.kottfrimandag.se

Ekocentrum:
www.ekocentrum.se/kalender.php?id=1002