Utbildningsdepartementet

Mer yrkesutbildning

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2008 13:10 CEST

Regeringen presenterar i budgetpropositionen för 2009 ett paket som syftar till att utöka och uppvärdera svensk yrkesutbildning. Totalt satsas 1,8 miljarder kronor under tre år för att ge fler möjlighet till att läsa en yrkesutbildning och för att förbättra näringslivets konkurrenskraft.

- Vi höjer statusen på yrkesutbildningarna. Yrkesutbildning är lika viktig att satsa på som teoretisk utbildning, säger utbildningsminister Jan Björklund.

- Fler personer får nu möjlighet att läsa en yrkesutbildning. Eleverna kommer att ha goda utsikter på arbetsmarknaden eftersom satsningarna görs i nära samarbete med arbetslivet, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Yrkesutbildningspaketet innehåller tre olika delar, som gäller olika skolformer: gymnasial lärlingsutbildning, gymnasial yrkesutbildning inom komvux och yrkeshögskola. För samtliga delar gäller att satsningarna ska anpassas till behoven på arbetsmarknaden.

Utökad gymnasial lärlingsutbildning
Under hösten har regeringens försöksverksamhet med en gymnasial lärlingsutbildning påbörjats. Syftet är att förstärka kopplingen mellan utbildning och arbetsliv och minst halva tiden av utbildningen är förlagd till en arbetsplats.

Försöksverksamheten utvidgas till att omfatta 5000 platser 2008/2009 och ambitionen är att öka till 6000 nybörjarplatser kommande läsår.

Fler platser på yrkesutbildningar inom komvux
Alltsedan starten har den svenska kommunala vuxenutbildningen haft en teoretisk profil och vanliga gymnasiekurser i exempelvis matematik och engelska är möjligt inom hela vuxenutbildningen. Kommunernas utbud av yrkeskurser är dock för litet, på grund av att sådana kurser ofta är väsentligt dyrare att anordna.

För att nå de grupper som saknar en fullständig gymnasieutbildning eller har behov av att ändra bana tillför regeringen nu resurser för att skapa fler platser inom den yrkesinriktade vuxenutbildningen.

Satsningen är unik och uppgår till totalt 1,2 miljarder kronor, inklusive kostnader för studiestöd, för de närmaste tre åren. År 2009 satsas 200 miljoner kronor, för en start till hösten, 2010 400 miljoner kronor och 2011 slutligen 600 miljoner kronor.

Yrkeshögskola skapas
Den 1 juli 2009 inrättas en yrkeshögskola, där eftergymnasiala yrkesutbildningar som inte finns inom högskolan samlas. Det gäller utbildningar som i dag återfinns inom kvalificerad yrkesutbildning (KY), påbyggnadsutbildningar och vissa kompletterande utbildningar.

Regeringen tillför medel för att skapa nya platser inom yrkeshögskolan. För 2009 innebär det 50 miljoner kronor extra och för kommande år 100 miljoner kronor.


Kontakt:
Anna Neuman
Pressekreterare hos Jan Björklund
08-405 25 03
070-188 65 55