Department of Doing

Mera ”doing” i fastighetsbranschen.

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2013 09:03 CET

Det finns ett starkt behov av att kunna gå från ord till handling i fastighetsbranschen. Av att effektivt ta sig genom utvecklingsfasen från strategi till det konkreta resultatet. Department of Doing har under flera år arbetat för att skapa en one-stop-shop, där fastighetsägare kan få rådgivning, inspiration och tillgång till resurser för konceptutveckling och genomförande. Nu inleder Johan Zachrisson och Annika Benton ett nära samarbete med affärsutvecklingsbyrån Department of Doing och skapar därmed en unik sammansättning av kompetenser, erfarenheter och handlingskraft.
   – Inställningen hos Department of Doing passar mina preferenser perfekt; fokus på att åstadkomma konkreta värden med en kombination av kunskap, intuition, kreativitet och hårt arbete, säger Johan Zachrisson.

Johan Zachrisson har varit verksam i Länsförsäkringars fastighetsbolag Humlegården i 13 år, de senaste 7 åren som fastighetschef med ansvar för kommersiell förvaltning och medlem i ledningsgruppen. Johan Zachrisson är 42 år och civilingenjör från KTH.
   – Vi har i flera år arbetat med Johan som kund och nu knyter vi värdefull erfarenhet från fastighetsbranschen till oss, samtidigt som vi etablerar en bas i New York från vilken vi kan möta marknaden i internationella satsningar, säger Mathias Björkholm, konsult på Department of Doing.

Annika Benton arbetar sedan drygt 20 år i fastighetsbranschen. Hon har ett förflutet från Temaplan och var dessförinnan operativt verksam, bl a som fastighetschef. Annika är civilingenjör från KTH och samarbetar även med konsultföretaget Evidens.
 – Att få möjlighet att kombinera min operativa erfarenhet och kunskap om betydelsen av analys och fakta som beslutsunderlag, med Department of Doings kreativitet och metodik för ett lönsamt genomförande, känns oerhört inspirerande och roligt, säger Annika Benton.
 
Department of Doing går nu ut med fem erbjudanden, som är specifikt riktade mot fastighetsbranschen.

Real estate investment management
Handlingskraft genom hela processen – utvärdera, förhandla, förvärva, förvalta, utveckla, hyra ut och så småningom sälja. Med full insyn och mot gemensamt uppsatta mål. Arbetet bygger på förtroende, där målet är att göra lönsamma investeringar.

Real estate development
Department of Doing analyserar förutsättningarna för en lokal, en fastighet eller ett helt område. I strategi och planeringsarbetet blandas kreativitet med en realistisk syn på marknad och efterfrågan. Målet är ett framgångsrikt utvecklingsarbete. Vid behov erbjuder Department of Doing även resurser för genomförandet.

Relations management & customer satisfaction
Hitta rätt i relationerna till kunder, marknad, medarbetare och partners. Syftet är att öka kundnöjdheten och hitta mervärden i relationerna till omvärlden. Nöjda kunder och engagerade medarbetare är en säker väg till ökad lönsamhet. Arbete kan också innebära en del ”soul searching” i företagets värderingar, varumärke och image.

Energy management & environmental awareness
Minska ditt företags miljöpåverkan. Genom att medvetandegöra och involvera kunder, medarbetare och omvärld i miljöarbetet förbättras företagets image tillsammans med ett ansvarstagande för framtiden. Allt som oftast görs det ordentliga besparingar som leder till bättre lönsamhet.

Corporate relocation & tenant representation
Att leta efter en ny lokal är att skapa en bättre plattform för företaget, som går i linje med företagets mål och vision. Arbetet startar i en gemensam workshop, där förutsättningar, frågor, behov, önskemål och budget reds ut. Därefter följer ett utvecklingsarbete inklusive implementation enligt DOD-metoden.

Affärsutvecklingsbyrån Department of Doing hjälper företag och organisationer att utvecklas. Department of Doing arbetar operativt med affärsutveckling, där strategi omvandlas till aktivitet och resultat.