Coompanion Stockholm

MERA PENGAR TILL KOOPERATIVT NYFÖRETAGANDE

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2008 10:10 CEST

Coompanion i Stockholms län och Roslagen vann upphandling av

1 miljon kr i rådgivning till start av nya kooperativ och sociala företag

Alltfler startar kooperativa och sociala företag i Sverige. Efterfrågan på kompetent rådgivning

i hur man startar och driver dessa företag ökar. Detta har uppmärksammats av Länstyrelsen,

Almi, Innovationsbron Stockholm och Stockholms Business Region. I ett av dessa myndigheter

skapat projekt, Stockholm Entrepreneur, upphandlar man rådgivning för alla tänkbara

grupper av nyföretagare. Det är en av dessa upphandlingar som nu "Coompanion - kooperativ

utveckling" i Stockholms län och i Roslagen vunnit ett anbud att genomföra rådgivning för

upp till en miljon kronor under 2008 och 2009. Detta kompletterar stödet från bl.a Nutek.

- Vi är glada att nyföretagande i den s.k. sociala ekonomin uppmärksammas och får ett utökat

stöd, säger ordföranden i Coompanion Stockholms län, Anders Mathiesen. "Vi ser dessutom

fram emot ett vidgat samarbete med andra aktörer som NyföretagarCentrum, ALMI och andra

som arbetar med rådgivning för enskilda personer. Vi själva är ju specialiserade på att hjälpa

dem som vill starta företag tillsammans, ofta i kooperativ form".

Av befolkningen i åldrarna 18-70 år är det drygt hälften som kan tänka sig att bli företagare.

Som svar på frågan "Skulle du helst vilja driva företag ensam eller tillsammans med någon

eller några andra?" svarar nästan två tredjedelar av dessa att de helst skulle driva företag

tillsammans med någon eller några andra. Omräknat till faktiskt antal personer handlar det om

2 188 196 personer mellan 18 och 70 år i Sverige som kan tänka sig att bli företagare och

helst skulle driva företag tillsammans med någon eller några andra, visar en undersökning

som Coompanion gjort .

- Det är en trend just nu en stark trend att små- och microföretagare samverkar i form av affärsnätverk,

i enkla bolag och i ekonomiska föreningar, säger Jan Forslund, rådgivare och

verksamhetsledare hos Coompanion Stockholms län. "De små företagen, de flesta enskilda

näringsidkare, har ofta mycket att vinna på samverkan och samarbete med andra. Det kan

gälla så enkla saker som att dela på kostnaderna för lokal och lokalservice, göra gemensamma

större inköp med volymrabatter, ta större uppdrag som fodrar fler och bredare kompetenser

eller marknadsföra sig kostnadseffektivare mot utvalda kundgrupper".

Coompanion kommer nu ägna stor kraft att informera om de utvidgade resurserna så att rådgivningen

verkligen når ut i breda grupper i samhället. Enskilda näringsidkare som vill gå

samman, personal i offentlig sektor som vill bilda personalkooperativ, fria yrkesgrupper som

vill bilda personalägda företag, föreningsaktiva som vill bilda sociala företag, boende som vill

skapa kooperativa hyresrätter, föräldrar som vill driva förskola eller skola, miljövänner som

vill driva egna bilpooler - alla dessa och många andra får nu ökade möjligheter till information

och rådgivning.

Mer information: Jan Forslund, verksamhetsledare 070-726 48 03