Lunds universitet

Mera skog och regn i framtidens Sverige

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 11:22 CEST

Den globala uppvärmningen kommer att förändra Europa. Mest märkbart blir detta i Medelhavsregionen där fler människor kommer att leva i områden med vattenbrist, ökad brandrisk och försämrade möjligheter för jordbruk. I Sverige kommer däremot nederbörden att öka och skogen att växa som aldrig förr. Det framgår av en stor europeisk studie där forskare från sexton olika institutioner - däribland ett par lundaforskare - har deltagit. Studien har just publicerats on-line av den vetenskapliga tidskriften Science.

Det är inte första gången det görs uppskattningar av hur den globala uppvärmningen påverkar ekosystemen och vilka konsekvenser detta kan ha på tillgången på livsförnödenheter och produktionen av varor och tjänster. Vad som är nytt i den aktuella studien är att man också har arbetat med antaganden om hur andra faktorer än klimatförändringar kan spela in. Man har tagit hänsyn till teknologiska och socioekonomiska trender. Exempelvis har man beräknat hur stora arealer som kommer att användas till skogsbruk, jordbruk, naturskydd och andra ändamål i framtiden jämfört med i dag. Dessutom har man haft en dialog med intressenter som kan tänkas bli berörda: skogsägare, jordbrukare, naturskyddsfolk osv

Från Institutionen för naturgeografi och ekosystemanalys vid Lunds universitet har professor Martin Sykes och docent Benjamin Smith deltagit i studien. Den senare säger:

- Trots att det här är en så komplicerad undersökning med så många scenarier om klimatförändringar och så många olika antaganden om den allmänna samhällsutvecklingen och om hur vi människor agerar är det intressant att alla resultat pekar åt samma håll. Det visar vilken mäktig och övergripande faktor uppvärmningen är.

Under de närmaste hundra åren kommer jordbruksarealerna i Europa att minska – i huvudsak på grund av effektivare odlingsmetoder – samtidigt som skogar och odlingar av bioenergigrödor expanderar. Skogstillväxten är en trend som går stick i stäv med utvecklingen i övriga delar av världen. Och det är i norra Europa – framför allt i Skandinavien – som skogsarealerna kan tänkas öka och vedproduktionen bli större. Till följd av värmen förlängs de nordliga skogarnas tillväxtperiod. Men utvecklingen är också en följd av att atmosfärens koldioxidhalt ökar vilket stimulerar tillväxten.

Det blir också intressantare att odla grödor för energiproduktion i Sverige. Det varmare klimatet gör att man får fler alternativ att välja mellan. Samtidigt kommer det att finns färre tänkbara bioenergigrödor att odla i södra Europa. Den biologiska mångfalden kommer också att minska eller förändras i södra Europa, och naturskyddsexperter där har svårt att se hur man med hjälp av reservat ska kunna rädda biodiversiteteten.

I Alperna kommer snötäcket att minska. Det kommer att få effekter för skidturismen. En höjning av snölinjen med 300 meter är en sannolik utveckling de närmaste hundra åren. Det skulle innebära att 63% av de skidanläggningar som finns i dag antingen måste flyttas eller läggas ner.
När det gäller nederbörden i Skandinavien kan det tilläggas att det kan uppstå skillnader mellan norra och södra Sverige. Nederbörden ökar mest i norr. Också i söder kan det bli en ökning totalt sett – men den kan bli ojämnare fördelad under året. Därför kan också södra Sverige få en viss vattenbrist under sommarmånaderna; värmen ökar avdunstningen.

- Studien visar att tillgången på många viktiga resurser sannolikt försämras i framtiden till följd både av klimatförändringarna och de socioekonomiska förändringar dessa orsakar. Det kommer att få stora ekonomiska konsekvenser för samhället, sammanfattar Benjamin Smith och tillägger:

- Ju större förändringarna i klimatet blir, desto mer kritisk blir vår situation. Men vi kan ta vårt öde i våra egna händer genom att välja vilka koldioxidutsläpp vi ska tillåta. Om vi vill slippa sämsta tänkbara utveckling i framtiden är det läge att nu dra ner på utsläppen.

För ytterligare information kontakta professor Martin Sykes 046 222 92 98 eller docent Benjamin Smith 046 222 43 54


Göran Frankel