Jeeves Information Systems AB

Mercatus Engineering köper Jeeves inför kommande expansion

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2004 11:37 CEST

(JEEV) Jeeves Information Systems AB’s partner SYSteam har tecknat avtal med Mercatus Engineering om leverans av affärssystemet Jeeves Enterprise. Sammanlagt kommer 22 användare att arbeta mot Jeeves och det sammanlagda ordervärdet för projektet är 900.000 kronor.
- Vi ser att Jeeves lämpar sig allra bäst när det gäller effektivare arbetsrutiner och för att få ett enhetligt arbetssätt inom bolaget, säger Magnus Nilsson, Projektledare på Mercatus.

Mercatus återvinner och renar process­vätskor för tillverkande industri, energibolag och vattenverk. Omsättningen beräknas till 80 miljoner kronor i år och de verkar i hela Norden. - Med tanke på vår kommande expansion ställs nya krav på vårt affärs­system. Våra befintliga system kräver för mycket manuell hantering och därför ersätter vi dem med Jeeves Enterprise, säger Kristina Alsér, VD på Mercatus.

Affären inkluderar Jeeves Enterprise moduler för Marknad- & Säljstöd, Försälj­ning, Material- & Produktstyrning, Lager, Inköp, Projekt, Service, Dokument­hantering, Reskontror och Redovisning.

- Genom en lösning baserat på Jeeves i kombination med våra erfarna verksam­hetskonsulter samt en mycket aktiv kund är vår ambition att Mercatus mycket snabbt skall kunna säkerställa nyttoeffekterna”, säger Henrik Axell, affärsansvarig på SYSteam.