Meridium

Meridium får i uppdrag att ta fram nya Rådgivningstjänst.se

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2017 06:30 CET

Samverkansorganisationen PTK väljer Meridium som digital leverantör när webbplatsen Rådgivningstjänst.se byggs om från grunden. Målet är att skapa en motiverande och engagerande webbplats.

På nya Rådgivnignstjänst.se kommer privatanställda tjänstemän med kollektivavtal utbildas att fatta välgrundade beslut om pension, efterlevandeskydd och sjukförsäkring. PTK arbetar aktivt med att fler ska förstå värdet av pension och försäkringar och på så sätt skapa en tryggare ekonomisk situation, både nu och efter arbetslivet. Nya Rådgivningstjänst.se kommer bli en viktig och strategisk digital tjänst som ska främja PTK:s arbete. Meridium kommer leverera den nya webbplatsen tillsammans med samarbetspartnern Visi, som utvecklat rådgivningsverktyget.

Samarbetet mellan PTK och Meridium inleddes med en förstudie där en effektkartläggning har genomförts efter ett omfattande arbete med användarintervjuer. Ett övergripande lösningsförslag av den nya rådgivningstjänsten har visualiserats i form av trådskisser som kommer ligga till grund för den kommande webblösningen.

– PTK står inför ett stort utvecklingsarbete för att lyfta PTK Rådgivningstjänst till nästa nivå. Meridium har redan visat prov på att kunna hjälpa oss i arbetet att förstå våra användares behov och vi är säkra på att resultatet av vår nya webbplats kommer att hålla samma goda kvalitet, berättar Anders Ångbäck, projektledare på PTK.

Meridium genomför hela projektet från koncept och design till utveckling och test.

Vi ser fram emot att i nära samarbete med PTK få vara med i arbetet med att ta fram en ny, modern Rådgivningstjänst som informerar och hjälper användarna att fatta välgrundade och kloka beslut om sina försäkringar och pension, säger Patrik Engberg, konceptutvecklare på Meridium.

– Ett prestigefyllt projekt för oss på Meridium, fortsätter Patrik.

Nya Rådgivningstjänst.se kommer att lanseras under hösten och utvecklas på den senaste versionen av Episerver CMS.


För mer information, kontakta:

Anders Ångbäck, projektledare PTK
E-post: anders.angback@ptk.se
Telefon: 070-090 44 63

Jan Lindén, Kundansvarig, Meridium
E-post: jan@meridium.se
Telefon: 08-557 797 01

Om PTK

PTK arbetar för att förbättra villkoren och öka tryggheten på arbetsmarknaden för privatanställda tjänstemän. Som samverkansorganisation för 26 fackförbund arbetar PTK med att förhandla och förvalta kollektivavtal samt informera, utbilda och påverka debatten. Uppdragen är främst inom pensioner och försäkringar, arbetsmiljö, inflytande och omställning.

Meridium levererar tillgängliga och användbara webblösningar och vår expertis omfattar hela processen; från webbstrategi och design till utveckling och löpande förvaltning av färdig lösning. Vi bygger vår framgång på långsiktigt tänkande där vi skapar mätbara värden och maximal nytta för våra kunder som till stor del återfinns inom offentlig sektor, biståndsorganisationer och fackförbund. Hos oss finns ett 60- tal medarbetare fördelade på våra kontor i Stockholm och Kalmar. Meridium har blivit uppmärksammad för framgångsrik verksamhet, bland annat genom att tilldelas Gasellföretag, Superföretag samt AAA.