Meridium

Meridium lanserar SiteValidator för ökad tillgänglighet

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 07:30 CEST

Idag lanseras verktyget SiteValidator av IT-företaget Meridium. SiteValidator hjälper företag och myndigheter att själva kontrollera att deras webbplatser är tillgängliga för alla.

SiteValidator är ett verktyg som går att använda med det populära svenska publiceringssystemet EPiServer. Verktyget kontrollerar automatiskt att ett antal grundläggande krav för tillgänglighet uppfylls när nya sidor skapas eller ändringar görs på befintliga sidor och rapporterar det automatiskt till redaktörerna.

- Enligt våra egna mätningar är det väldigt få webbplatser i Sverige idag som lyckas bra med sitt tillgänglighetsarbete, säger Niklas Jägerklou, pressansvarig på Meridium. Utmaningen är först att se till att en webbplats tillgänglighetsanpassas när den utvecklas, något som ofta görs bra. Sedan försvinner utvecklarna av webbplatsen och den tas över av redaktörer som inte är specialister på tillgänglighet och nivån sänks successivt över tid. 

Meridium står även bakom webbplatsen Validerat.se, där 913 webbplatser som drivs av myndigheter analyserats. Den mätningen, som presenterades i februari, visade att två tredjedelar av de offentliga webbplatserna hade brister i valideringen av den tekniska koden. Med nya SiteValidator byggs testerna ut för att omfatta mer än enbart validering av kod.

En tillgänglig webbplats följer de tekniska standarder som säkerställer att en webbsida fungerar i alla typer av webbläsare, bland annat med de hjälpmedel som används av vissa funktionshindrade. Men standarderna är bra för mycket annat till exempel för att göra webbsidor synligare i sökmotorer och öka livslängden på en webbsida, eftersom även framtidens webbläsare troligen kommer att följa standarderna.

- Man kan tycka att eftersom fördelarna är så stora med att ha en tillgänglig webbplats så är det konstigt att inte alla webbplatser håller en hög nivå, säger Niklas Jägerklou. En anledning är att det inte funnits bra stöd tidigare med verktyg som SiteValidator. Det är helt enkelt för lätt att göra fel. 

Fakta om SiteValidator

  • Nya sidor kontrolleras automatiskt mot W3C:s validator
  • 15 olika tester genomförs automatiskt både för utvecklare och redaktörer. Saker som testas är exempelvis att det finns textalternativ för grafiska objekt och att formulär och tabeller används på rätt sätt
  • Innehåller ett rapportverktyg som tydligt informerar om vilka fel som finns på varje sida
  • En realtidsvalidator som ger varje enskild redaktör information om ifall en sida är godkänd eller inte
  • Helt integrerad i EPiServer

Vill du veta mer? Kontakta:
Niklas Jägerklou, pressansvarig, Meridium. E-post: niklas@meridium.se,
Tel: 0480-426077, 0709-37 66 60

Om Meridium
Meridium är ett IT-konsultföretag som utvecklar, anpassar och säljer affärskritiska IT-stöd till framförallt traditionell industri och offentlig sektor. Utvecklingsuppdragen inkluderar marknadsledande standardprodukter som publiceringsverktyget EPiServer. Meridium är Premiumpartner till EPiServer och Guldpartner till Microsoft samt helhetsleverantör av Microsoftrelaterade produkter och tjänster. Meridium är rankat som ett Gasellföretag av tidningen Dagens Industri och Kalmar läns femte snabbast växande företag. Läs mer på: 
www.meridium.se