Meridium

Meridium stärker sin position som digital partner genom förvärv av AB Burro

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2016 06:30 CET

Den digitala partnern Meridium AB förvärvar designbyrån AB Burro. Förvärvet innebär att Meridium från och med 1 januari 2016 övertar Burros kompetens inom digital design samt bolagets fem anställda. Meridium och Burro har länge haft ett tätt samarbete där Burro levererat koncept och design till Meridiums kundprojekt. Att Burro nu blir en del av Meridium innebär att Meridium blir en mer komplett digital partner vilket gör att vi står ännu bättre rustade att hjälpa våra uppdragsgivare med digitala lösningar som levererar avsedd verksamhetsnytta.

Burro har under flera år varit en frekvent anlitad underleverantör till Meridium och ansvarat för leverans av koncept och design till Meridiums webbprojekt. Koncept och design får idag en allt större roll i bolagets kundprojekt och det är ett område det ställs allt större krav och högre förväntningar inom. De båda företagen sitter idag i samma lokaler i Stockholm, arbetar mycket bra tillsammans och har stor respekt för varandras kompetenser. Samarbetet har alltid fungerat väldigt bra och att Burro förvärvas är ett naturligt nästa steg i samarbetet.

För Meridiums kunder innebär sammanslagningen inte mer än att företaget nu stärker sin kompetens inom digital design med 5 nya erfarna medarbetare samt vidareutvecklar sitt erbjudande inom koncept och design. Många kunder ser redan idag de båda bolagen som en och samma leverantör efter många gemensamma projekt. Samarbetet har skett väldigt tätt mot våra kunder även om Burro tidigare formellt varit underleverantör till Meridium. I egenskap av förvärvet av Burro är det Meridiums övertygelse att befintliga och nya uppdragsgivare och medarbetare kommer betrakta företaget som en mycket kompetent helhetsleverantör av digitala lösningar där designen är lika välbyggd och genomtänkt som tekniken är. Att Burros medarbetare nu blir en del av Meridium innebär också att gränsytan och överlämningarna mellan koncept/design och utveckling reduceras, något som kommer inverka positivt på företagets leveranssäkerhet och hastighet.

"Det är fantastiskt roligt att vi lyckats hitta en ”win-win” lösning för båda parter. Kulturmässigt passar vi väldigt bra ihop och vi har samma värderingar där personalens trivsel är viktigast. Med Burros kompetens mer integrerat i vår leveransprocess kommer våra kunder få ännu mer värde levererat via våra korsfunktionella agila team", säger Mats Lindblom, VD på Meridium.

"Efter att ha haft ett välfungerande samarbete med Meridium sedan många år ser vi nu fram emot att få tillföra vårt kunnande inom koncept och design i ett och samma företag. Att vi förr eller senare skulle gå samman kommer nog inte som någon större överraskning för våra kunder då vi i praktiken redan har fungerat som ett företag i våra projekt", kommenterar Patrik Engberg, VD på Burro.

För mer information, kontakta:

Mats Lindblom, VD, Meridium
E-post: mats@meridium.se
Telefon: 0480-42 60 76

Patrik Engberg, VD, Burro
E-post: patrik@burro.se
Telefon: 0767-80 45 99

Fredrik Därth, Marknadsansvarig, Meridium
E-post: fredrik@meridium.se
Telefon: 0480-42 60 88

Meridium levererar tillgängliga och användbara webblösningar och vår expertis omfattar hela processen; från webbstrategi och design till utveckling och löpande förvaltning av färdig lösning. Vi bygger vår framgång på långsiktigt tänkande där vi skapar mätbara värden och maximal nytta för våra kunder som till stor del återfinns inom offentlig sektor, biståndsorganisationer och fackförbund. Hos oss finns ett 50- tal medarbetare fördelade på våra kontor i Stockholm och Kalmar. Meridium har blivit uppmärksammad för framgångsrik verksamhet, bland annat genom att tilldelas Gasellföretag, Superföretag samt AAA.