Meridium

Meridium tilldelas fortsatt förtroende från kunderna

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2012 07:15 CEST

Under första halvåret 2012 förnyade den Kalmar-baserade webbleverantören Meridium samarbetet med tre större kunder. Sedan bolaget grundades för tio år sedan har företaget tappat väldigt få kunder och får ofta förnyat förtroende att fortsätta agera leverantör av *Enterprise Content Management lösningar till befintliga kunder.

Under perioden Januari 2012 – Juni 2012 valde Sörmlands Läns Landsting, Vattenmyndigheten samt Statens Institutionsstyrelse att fortsätta arbeta vidare tillsammans med Meridium. Strategiska och fruktsamma samarbeten med olika ramavtalsleverantörer där Meridium agerar underkonsult möjliggör att nya avtal kan tecknas.

- Vi valde att förlänga vårt samarbete med Meridium då vi anser att de är ett lagom stort företag med personliga kontaktvägar där vi möter kompetenta medarbetare som är villiga att delta i vår utveckling. Allt detta skapar trygghet, kommenterar Hans Lundqvist, Systemansvarig, landstingets samlade webbplatser.

Utöver de kunder som förlängt sina samarbeten med Meridium har företaget även fått förtroende från nya kunder. Till Landstinget i Kalmar ska Meridium leverera ny publik webbplats och likaså till Kalmar Energi. Boverket har valt Meridium som förvaltningsleverantör av organisationens befintliga webblösningar och även vidareutveckling av dessa.

- Det är verkligen jättekul att befintliga kunder väljer att fortsätta samarbeta med oss samtidigt som vi får förtroende från nya organisationer som på ett eller annat sätt vill använda webben som ett centralt stöd i sin verksamhet. Det visar på att vi är lyhörda och håller hög kvalitet i det vi gör, säger Niklas Jägerklou, Sälj- och kundansvarig på Meridium.

Som ett resultat av att inflödet av nya projekt fortsätter att öka har Meridium under året rekryterat tre nya medarbetare och under hösten rekryteras förhoppningsvis ytterligare tre.

För mer information, kontakta:
Fredrik Därth, Marknadsansvarig
0480-426088 | 0739-037005
fredrik@meridium.se

* Med Enterprise Content Management avses system för att hantera mer eller mindre ostrukturerad information inom organisationer, exempelvis för webbpublicering och dokumenthantering.

Meridium fokuserar på tillgängliga och användarvänliga webblösningar för offentlig sektor. Vi erbjuder spetskunskaper inom bland annat publika webbplatser, intranät, E-tjänster och digitala medborgarportaler. Meridium har 28 anställda, omsätter 27 miljoner kronor och finns i Kalmar. Bland utmärkelserna kan nämnas Gasellföretag, Superföretag samt Deloitte Technology Fast 500.