Pacföretagen

Mervärde på rulle – Master Label & Master Zip

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 07:55 CET

Man kan nu lansera en återförslutningsbar förpackning på marknaden utan att uppdatera sin maskinpark med de produktionsstopp, risker och kostnader det medför. Finns behovet av att ytterligare differentiera en produktkategori så kan nedan nämnda förpackningslösningar vara ett steg på vägen. Masterpacks förpackningslösningar kräver inte några investeringar i befintlig maskinpark. Således behövs inget kapital bindas för att öka mervärdet i produkten. 

 MasterLabel är en form av återförslutningsbar etikett. Den kan appliceras på de flesta plastfilmer för flow-pack och överbanor till tråg. Etiketter finns i flertalet olika format för att passa olika behov. Etiketten kan placeras fritt på förpackningen och kan givetvis tryckas. Masterlabel klarar att återförslutas 50ggr utan att förlora någon väsentlig täthet i förpackningen. Detta eliminerar konsumentens behov av att packa om produkten efter öppnandet. Masterlabel är inte lämplig för pulverprodukter såsom kryddor, tvättmedel och ströbröd. För dessa produkter rekommenderas istället MasterZip.

 MasterZip är en blixtlåslösning som kan användas där förpackningen måste klara större påfrestningar.   Blixtlåset kan placeras fritt på förpackningen. Exempelvis ger detta möjligheten att bibehålla ett handtag i förpackningens ovankant som annars måste klippas bort vid en användning av konventionella blixtlåsförslutningar. Den kan även användas i flowpackmaskiner efter mindre justeringar.

 Italienbaserade Masterpack är verksamma inom plastfilmskonvertering och de mest framgångsrika produkterna är plastfilmer där olika återförslutningsmöjligheter och ventiler levereras förmonterade för användning inom livsmedelsindustrin. Produkterna är tillgängliga genom Pacföretagen som sedan 2005 förvaltat agenturen på den svenska marknaden.

 

Pacföretagen är verksamma inom försäljningen, distributionen och utvecklingen av funktions- och kundanpassade förpackningar för tillverkningsindustrin i Norden. Vi består av en affärsidé och två företag. Pacsystem är Sveriges ledande leverantör av emballage och förpackningslösningar till grönsaker, potatis, rotfrukter, frukt och bär.  PacPortalen startade sin verksamhet 2004 för att bättre möta behoven från i huvudsak livsmedels- och övrig tillverkningsindustri gällande inköpssamordning och förpackningsutveckling.

 Pacföretagen bevakar kontinuerligt trender och marknadsplatser för att hitta nya leverantörer, nya produkter och nya möjligheter. Vi fungerar som din inköps- och utvecklingsfunktion. Genom att koncentrera ert emballagebehov hos oss kan ni ägna er tid åt det ni kan bäst. Så skapar vi mervärde för er.

 Vi är certifierade enligt ISO 9001:2008.