Socialdemokraterna

Messing: Anmärkningsvärt beteende av försvarsministern

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2007 13:52 CET

- Det är anmärkningsvärt att försvarminister Mikael Odenberg inte kommer till utskottet och informerar om läget vad gäller Sveriges internationella insatser. HMS Gävles uppdrag går ut i april och insatsen i Afghanistan är oroväckande nära sitt mandat på 375 personer samtidigt som situationen i landet förvärras. I det läget valsar försvarsministern runt i olika media och ger olika besked. Det är inte seriöst.

Det säger Ulrica Messing, ordförande i riksdagens försvarsutskott med anledning av att försvarsminister Odenberg gett olika uppgifter om HMS Gävles eventuella förlängda uppdrag i olika intervjuer de senaste dagarna.

- Tidigare var vi måna om att informera varandra om de internationella insatserna. Nu känner jag mig orolig för att beslut om vårt internationella engagemang fattas på lösa boliner, beroende på försvarsministerns dagsform, fortsätter Ulrica Messing som med anledning av detta lämnat in två skriftliga frågor till försvarsministern:

- Hur har den borgerliga viljeinriktningen att delta på färre platser med internationella insatser påverkat beslutet om förlängning för HMS Gävle samt när avser försvarsministern lämna den utlovade strategin för internationella insatser till riksdagen för behandling?
- Vad har försvarsministern för strategi för befintliga internationella insatser samt hur avser han att utifrån den hantera FN:s önskemål om en förlängning av HMS Gävles uppdrag?

För mer information
Jimmy Larsson-Hagberg
Pressekreterare
070-269 91 15
jimmy.larsson-hagberg@riksdagen.se