Centerpartiet

Messing ställs till svars för nedrustad Norgetrafik

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 13:59 CEST

-Det är tragiskt hur styvmoderligt frågan om trafiken mellan Norge och Sverige har kommit att skötas, det gäller både tågtrafiken och vägtrafiken. Och det går inte bara att skylla på Norge. Det säger centerriksdagsmannen Sven Bergström efter en tvådagars resa med riksdagens trafikutskott utefter riksgränsen i Värmland där också den norska Samferdselskommiteen var med.

Särskilt pinsamt och tragiskt är det naturligtvis att tågtrafiken mellan våra båda huvudstäder nu kommer att gå i graven vid årsskiftet om inget radikalt görs mycket snabbt.

Denna trafik som pågått i 133 år har inte bara en stor betydelse för persontransporterna, den har också en djupt symbolisk betydelse, framhåller Sven Bergström som nu följer upp Värmlandsresan med en interpellation i riksdagen till den ansvarige ministern Ulrica Messing.

Interpellation tar också upp den s k Atlantbanan som berör Gävleborgs län. Det handlar om tågtrafiken från Stockholm över Gävle-Bollnäs-Ljusdal- Östersund och till Trondheim.

I Interpellationen frågar Bergström vilka åtgärder statsrådet avser att vidta för att få till stånd en utvecklad tågtrafik på berörda banor mellan länderna. Han frågar också om åtgärder för att säkra en fortsatt direktlinje mellan Oslo-Stockholm.

Interpellationer i riksdagen besvaras normalt inom ett par veckor i anslutningen till en debatt i frågan.