Sveriges Byggindustrier

Messingenhuset vann Stora Samhällsbyggarpriset

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2012 09:52 CEST

Stora Samhällsbyggarpriset 2012 tilldelades Messingenhuset i Upplands Väsby med motiveringen ”för ett effektivt användande av samhällets resurser som resulterat i ett stort bidrag till en levande, lärande och hållbar stadsmiljö”.

Messingenhuset är en ny skola som är integrerad med den kommunala musikskolan, kommunbiblioteket, lokaler för idrott med multifunktioner för samlingar, evenemang och föreställningar samt en gemensam entré och café för att kunna serva en framtida expansion.

Byggherre är Hemsö Fastighets AB, arkitekter är White Arkitekter AB och entreprenör är Peab Bostad AB.

Stora Samhällsbyggarpriset ska tilldelas en byggnad eller anläggning av hög kvalitet, tillkommen genom en föredömlig samverkan mellan de olika aktörerna i samhälls­byggnads­processen. Det innebär att såväl det färdiga resultatet som den process som lett fram till detta, skall studeras och värderas. Syftet med priset är att bredda synen från att bara bygga, till att skapa samhälleliga värden. Utvärderingen görs utifrån aspekterna samhälls­nytta, arkitektur, teknik, hållbarhet, samverkan, förnyelse och effektivitet.

Priset delades ut för första gången 2006 och gick till ombyggnads­projektet Östra Gårdsten i Göteborg. 2007 var det anläggningsprojektet Götaleden som vann priset. 2008 gick det till Uppsala Konsert & Kongress. 2009 var det Hus Vänerns tur att vinna. 2010 blev bostadsprojektet Limnologen i Växjö mottagare av Stora Samhällsbyggarpriset. 2011 vann Citytunneln i Malmö priset.

För ytterligare information, kontakta:
Karin Nilsson Malmèn Hemsö Fastighets AB 0701 93 78 25
Klara Frosterud White Arkitekter AB 0703 74 95 96
Christer Fursth Peab Bostad 0733 37 20 64
Niklas Cleasson Upplands Väsby kommun 0739 10 44 13
eller juryns ordförande Anne Landin 046 222 74 17.

Bakom Stora Samhällsbyggarpriset står Byggherrarna, Sveriges Arkitekter, Sveriges Byggindustrier, VVS Företagen, Byggmaterialindustrierna, Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Svensk Betong och Svenska Teknik & DesignFöretagen.

             

Ca 3200 bygg-, anläggnings- och specialföretag har samordnat sin bransch- och arbetsgivarverksamhet i Sveriges Byggindustrier (BI).  BI verkar för att åstadkomma gynnsamma förutsättningar och villkor för byggföretagen. Därför agerar vi på riksplanet såväl som lokalt genom våra 27 lokalkontor gentemot bland annat riksdag och regering, myndigheter, politiker och fackliga organisationer. BI:s vision är ett hållbart byggande i världsklass. www.bygg.org