Bensinskatteupproret

Mest orättvist mot kvinnorna, som vanligt!

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2008 09:16 CEST

Fler kvinnor än män vill ha sänkt bensinskatt! LO tidningen har
genomfört en opinionsundersökning bland LO medlemmarna. Den visar att
73 % av kvinnorna(mot 53% för männen) vill ha sänkt bensin och
dieselskatt.

- Vi vet sedan flera tidigare mätningar att fler kvinnor åker
kollektivt. Det brukar framhållas som något positivt. Det är det
inte!, säger Kenneth Winsborg, talesman för bensinskatteupproret.

Ofta drar kvinnorna ett större lass med allt vardagsslit och behöver
verkligen den viktigaste hushållsmaskinen, bilen. Men många har inte
råd och tvingas därför åka kollektivt trots att det blir både
obekvämare och tar betydligt längre tid.

- Ensamma mammor som inte har råd med den för dyra bensinen eller med
bil slavar alldeles för mycket. De som tar sig råd tvingas betala en
alldeles för stor del av sin disponibla inkomst i straffskatter till
staten, fortsätter Kenneth Winsborg.

LO har alldeles rätt när de vidarebefordrar medlemmarnas åsikter om
att smärtgränsen redan har passerats. De ger röst åt kvinnor som
anser att den för höga skatten hindrar t.o.m. barnens aktiviteter och
riskerar att isolera folk. Ett skattesystem där samhället tar ut en
alldeles för stor del av samhällets allmänna utgifter via
specialskatter på mobilitet i ett glesbygdsland är både orättvist,
ojämlikt, minskar rörligheten på arbetsmarknaden och ger oss
konkurrensnackdelar.

Extra hårt drabbas kvinnliga LO medlemmar i låglöneyrken med
besvärliga arbetstider. Bor de sedan lite utanför orternas centrum
eller till och med i glesbygd blir ojämlikheten och de negativa
konsekvenserna av detta skattesystem extra uppenbara. Så är det för
alla, utom möjligtvis förde välavlönade riksdagsledamöterna, som
tydligen tycker att andras transporter skall svida i både skinn och
plånboksläder, säger Kenneth Winsborg.

Vi har i Sverige bestämt att införa världens högsta koldioxidskatt
och riksdagen har beslutat om regler som gör att personbilstrafiken
betalar 1000% högre koldioxidskatt per kilo än alla andra svenska
utsläppskällor i genomsnitt. Vad är det för mening och rättvisa med
detta?

Vår svenska högskattelinje på bensin och diesel är ojämlik, orättvis
och utvecklingshämmande och har inget folkligt stöd. Detta tydliggörs
både av LO undersökningen och av det faktum att hittills över 1,9
millioner medborgare skrivit på våra tre protestkrav om sänkta bensin-
och dieselskatter, avslutar Kenneth Winsborg, talesman för
www.bensinskatteuppror.se

./.
För mer information kontakta
Kenneth Winsborg, talesman för bensinskatteuppror.se
på 070-7177920 eller maila på press@bensinskatteuppror.se.

Läs mer om bensinskatteupporet på www.bensinskatteuppror.se.

Bensinskatteuppror.se har tre krav:
1. Sänk bensinskatten
2. Ta bort momsen på bensinskatten!
3. Inför samma låga moms på bensin som för kollektivtrafik, alltså 6
procent istället för som idag 25 procent!