TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Metadon DnE får subvention

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 08:50 CET

LFN beslutar att läkemedlet Metadon DnE ska ingå i förmånerna. Metadon används inom ramen för ett särskilt program vars mål är att genom olika stödjande insatser i kombination med läkemedelsbehandling hålla opiatberoende patienter fria från missbruk.
Meddelandet i sin helhet: http://www.lfn.se/upload/Beslut_2006/BES_061122_metadon.pdf